Sales conditions RO

CONDIȚII PENTRU VÂNZĂRILE CĂTRE CONSUMATORI

Termeni și condiții
În această pagină (precum și în documentele menționate aici) sunt prezentați termenii și condițiile în care vă furnizăm produsele (Produsele), serviciile (Serviciile) sau conținutul digital (Conținut) prezentat pe site-ul nostru, www.technogym.com (site-ul nostru). Vă rugăm să consultați acești termeni și condiții cu atenție, înainte de a comanda Produse, Servicii sau Conținut de pe site-ul nostru. Trebuie să înțelegeți că, prin plasarea unei comenzi pentru unul dintre Produsele, Serviciile sau Conținutul nostru, sunteți de acord să vă supuneți acestor termeni și condiții. Vă recomandăm să tipăriți acești termeni și condiții pentru consultare ulterioară. Vă rugăm să faceți clic pe butonul „Accept” de sub condițiile prezentate în formularul de cumpărare, dacă acceptați condițiile. Trebuie să înțelegeți că, dacă nu acceptați acești termeni și condiții, nu veți putea comanda Produse, Servicii sau Conținut de pe site-ul nostru.

1. INFORMAȚII DESPRE NOI
www.technogym.com/ro este un site operat de LIVING WELL S.R.L. (noi sau Distribuitorul Technogym). Suntem o persoană juridică din România, înregistrată sub nr. J40/9552/2008, Cod de Înregistrare Fiscală RO23975306, cu sediul în București, str. Tipografilor nr. 29, Sector 1, 013714.

2. SITUAȚIA DVS.
2.1 Prin plasarea unei comenzi prin intermediul site-ului nostru, garantați că:
(a) Aveți capacitatea de exercițiu necesară pentru încheierea unor contracte opozabile; (b) Aveți vârsta minimă de 18 ani; și
(c) Cumpărați Produse, Servicii sau Conținut pentru uz personal și neprofesional. 2.2 Orice date cu caracter personal pe care le colectăm în legătură cu persoana dvs. vor fi utilizate numai în conformitate cu Politica de confidențialitate.

3. CUM SE ÎNCHEIE CONTRACTUL DINTRE DVS. ȘI NOI
3.1 Comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare transmisă către noi având ca obiect un Produs, Serviciu sau Conținut. Toate comenzile trebuie acceptate de către noi, iar noi vom confirma acceptarea acestora printr-un e-mail de confirmare a acceptării comenzii dvs. (Confirmarea comenzii). Contractul dintre noi (Contractul) se consideră încheiat numai după ce vă trimitem Confirmarea comenzii.
3.2 Contractul se referă exclusiv la acele Produse, Servicii sau Conținut a căror transmitere sau furnizare a fost confirmată în Confirmarea comenzii. Nu avem obligația să furnizăm niciun alt Produs, Serviciu sau Conținut care face, eventual, parte din comanda dvs., cu excepția cazului în care Produsul, Serviciul sau Conținutul respectiv a fost confirmat printr-o Confirmare separată a comenzii.

4. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT
4.1 Vă puteți retrage din Contractul cu privire la: (i) un Produs, oricând, în termen de 14 zile, începând cu ziua următoare celei în care ați primit Produsul sau (ii) Servicii sau Conținut, oricând, în termen de 14 zile de la primirea Confirmării comenzii, cu excepția cazului în care ați făcut demersuri să primiți Serviciile în termenul respectiv, caz în care puteți anula oricând, până la primirea Serviciilor (Perioada de anulare). În acest caz, vă vom rambursa integral contravaloarea Produselor, Serviciului sau Conținutului, în conformitate cu politica noastră de retur (prevăzută la clauza 8 de mai jos).
4.2 Pentru a vă putea retrage din Contract trebuie să ne informați în acest sens în Perioada de retragere. Vă rugăm să utilizați una dintre metodele prevăzute la clauza 8.1 de mai jos. De asemenea, aveți obligația să ne restituiți imediat orice Produs(e) aferent(e), în starea în care le-ați primit și pe cheltuiala și riscul dvs. Aveți obligația legală să aveți o grijă rezonabilă față de Produse, cât timp acestea se află în posesia dvs. Dacă nu respectați această obligație, vom avea drept la acțiune împotriva dvs., având ca obiect despăgubiri.

5. DISPONIBILITATE ȘI LIVRARE
5.1 Vom stabili de comun acord o dată de livrare pentru Produse și o dată de începere pentru Servicii, după caz, și vom trece aceste date în Confirmarea comenzii sau vi le vom confirma în alt mod, în scris.
5.2 Costul livrării va fi inclus în Confirmarea comenzii.
5.3 Dacă furnizarea Produselor, Serviciilor sau a Conținutului întârzie din cauza unui eveniment aflat dincolo de voința noastră, vă vom aduce la cunoștință acest lucru în cel mai scurt timp posibil și vom lua măsuri pentru minimizarea efectului întârzierii. Dacă facem acest lucru, nu vom fi răspunzători pentru întârzierile cauzate de evenimentul respectiv, însă, dacă există riscul unor întârzieri semnificative, ne puteți contacta pentru rezilierea Contractului și rambursarea contravalorii oricăror Produse plătite și neprimite.
5.4 Termenii aplicabili accesării Conținutului sunt prevăzuți în Anexa 2.

6. RĂSPUNDEREA ȘI TITLUL DE PROPRIETATE
6.1 Odată cu efectuarea livrării, răspunderea pentru Produse vă va aparține.
6.2 Dreptul de proprietate asupra Produselor va trece în patrimoniul dvs. la momentul la care noi am încasat integral toate sumele datorate cu privire la Produse, inclusiv taxele de livrare.

7. PREȚUL ȘI PLATA
7.1 Prețul oricăror Produse, Servicii sau al oricărui Conținut va fi listat pe site-ul nostru, periodic, cu excepția cazurilor în care au intervenit erori evidente.
7.2 Dacă noi nu am declarat expres contrariul, prețurile noastre nu includ TVA și costuri de livrare, acestea urmând a fi adăugate la valoarea totală datorată. Dacă valoarea TVA se modifică între data comenzii și data furnizării Produselor, Serviciilor sau Conținutului, vom ajusta valoarea TVA de plată, cu excepția cazului în care ați efectuat deja plata, integral, înainte de intrarea în vigoare a modificării de TVA.
7.3 Prețurile pot fi modificate oricând, fără ca modificările să afecteze comenzile pentru care am trimis deja Confirmarea comenzii.
7.4 Site-ul nostru conține un număr mare de Produse, Servicii și Conținut și există întotdeauna posibilitatea ca, în ciuda tuturor eforturilor noastre, prețul unor articole listate să nu fie corect. De regulă, verificăm prețurile la trimiterea comenzilor, astfel încât, în situația în care prețul corect este mai mic decât cel declarat de noi, vom aplica valoarea mai mică la trimiterea Produsului sau la furnizarea Serviciului. Dacă prețul corect este mai mare decât cel menționat pe site-ul nostru, la libera noastră alegere, fie vă vom contacta pentru instrucțiuni, înainte de trimiterea Produselor, Serviciilor sau Conținutului, fie vom refuza comanda dvs. și vă vom notifica în acest sens.
7.5 Nu avem obligația de a vă furniza Produsele, Serviciile sau Conținutul la un preț incorect (mai mic), nici chiar după ce v-am trimis Confirmarea comenzii, dacă eroarea de preț este evidentă și inconfundabilă și putea fi recunoscută de către dvs., în mod rezonabil, ca fiind o evaluare incorectă a prețului.
7.6 Plata tuturor Produselor sau Serviciilor se va face cu cardul de credit sau de debit. Veți găsi lista completă a cardurilor acceptate, împreună cu condițiile speciale de plată, aici Metode de plată. Debitarea cardului de credit sau de debit se face abia după ce vă trimitem comanda.
7.7 Plata trebuie efectuată într-o singură tranșă, înainte de livrare, și se poate realiza după cum urmează:
(a) Cu cardul de credit: utilizând American Express, VISA și Mastercard prin plată garantată viaWorldPay. Comanda va tranzita sistemele informatice ale WorldPay care vor confirma valabilitatea cardului pentru Distribuitorul Technogym.
(b) Prin transfer bancar:
Raiffeisen Bank Romania S.A.
LIVING WELL S.R.L.
Account Number: 20649861
SWIFT: RZBRROBU
IBAN: RO91 RZBR 0000 0600 2064 9861
7.8 În cazul plăților cu cardul de credit, contractul prevede obligativitatea confirmării tranzacției economice de către banca Distribuitorului Technogym. În cazul plăților realizate prin transfer bancar, comanda se completează numai după primirea fotocopiei după confirmarea primită din partea băncii, prin e-mail la office@livingwell.ro, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, împreună cu confirmarea comenzii, trimisă de noi. Dacă nu primește confirmarea bancară în termenul menționat mai sus, Distribuitorul Technogym are dreptul să considere comanda nulă și să rezilieze contractul, fără a fi necesară transmiterea unei notificări scrise către cealaltă parte. Livrarea se face cu condiția primirii dovezii plății, iar termenul de livrare începe să curgă de la primirea documentului care atestă plata.

8. POLITICA DE RAMBURSARE
8.1 Dacă doriți să vă retrageți din Contract sau să returnați un Produs, vă rugăm să ne sunați, să ne trimiteți un e-mail sau să ne scrieți utilizând următoarele date de contact sau formularul pe care l-ați primit împreună cu Produsele comandate, în cazul în care acestea au fost livrate.
Living Well S.R.L.
Willbrook Platinum Business & Convention Center, Ground Floor, Building B, Entrance B2 172-176 Bucuresti-Ploiesti Street, 1st District 015016, Bucharest, Romania Email: office@livingwell.ro Phone number: +4021 3133208 Fax: +4021 3133209
8.2 Atunci când returnați un Produs:
(a) pentru că v-ați retras din Contractul dintre noi în Perioada de retragere (vezi clauza 4.1 de maisus), noi vom procesa în cel mai scurt timp suma ce urmează a fi rambursată și, în orice caz, în termenul prevăzut de lege. În acest caz, vă vom rambursa integral prețul Produsului, inclusiv costurile aferente trimiterii acestuia către dvs. Totuși, dvs. veți suporta costul aferent returnării acestuia.
(b) din orice alt motiv, noi vom examina Produsul returnat și vă vom notifica în legătură curambursarea prețului acestuia, prin e-mail, într-o perioadă de timp rezonabilă. De regulă, noi vom procesa în cel mai scurt timp suma ce urmează a fi rambursată și, în orice caz, în termenul prevăzut de lege. Contravaloarea Produselor defecte returnate va fi rambursată integral, inclusiv taxele aferente trimiterii acestora către dvs. și costurile suportate de dvs. în legătură cu returnarea acestora.
8.3 În mod obișnuit, noi vom rambursa orice sumă de bani primită de la dvs., prin transfer bancar.

9. DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA REZILIEREA CONTRACTULUI
9.1 Aveți întotdeauna posibilitatea să reziliați Contractul. Drepturile dvs. vor depinde de ceea ce ați cumpărat, de eventualele defecte, de modul în care noi ne executăm obligațiile și de momentul în care decideți să reziliați Contractul:
(a) Dacă ceea ce ați cumpărat are defecte sau a avut o descriere eronată, aveți dreptul legal săreziliați Contractul (sau să beneficiați de repararea sau înlocuirea produsului sau de prestarea din nou a serviciului sau să vi se restituie suma plătită, parțial sau integral), consultați clauza 10;
(b) Dacă doriți să reziliați Contractul invocând ceva ce am făcut noi sau ce v-am spus că vom face,consultați clauza 9.2;
(c) Dacă v-ați răzgândit în legătură cu produsul, consultați clauza 4.
9.2 Dacă reziliați Contractul pentru una dintre cauzele prevăzute la punctele (a) - (c) de mai jos, acesta va înceta imediat, iar noi vă vom rambursa integral contravaloarea Produselor care nu v-au fost furnizate, iar dvs. puteți avea dreptul la despăgubiri. Cauzele sunt:
(a) v-am spus că există o eroare în legătură cu prețul sau descrierea Produselor, Serviciului sau
Conținutului pe care l(e)-ați comandat, iar dvs. nu doriți să continuați comanda;
(b) există riscul ca furnizarea Produselor să sufere întârzieri semnificative, din cauza unorevenimente aflate dincolo de voința noastră; sau
(c) aveți dreptul legal să reziliați Contractul din cauza unei greșeli făcute de noi.

10. PRINCIPALELE DVS. DREPTURI LEGALE
Avem obligația legală de a furniza produse care sunt în conformitate cu acest Contract. Consultați caseta de mai jos pentru un rezumat al principalelor drepturi legale pe care le aveți în legătură cu produsul. Nimic din acești termeni nu va afecta drepturile dvs. legale.
Rezumatul principalelor dvs. drepturi legale
Toate Produsele comercializate prin acest site beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor noastre.
• Produse care beneficiază de garanție comercială (conform certificatului de garanție și publicității aferente)
La achiziționarea unui produs care beneficiază de garanție comercială, veți primi un certificat de garanție în care vor fi prevăzute, printre altele, drepturile dumneavoastră, termenul de garanție și unitățile specializate de service.
Pentru a beneficia de garanție, Produsul trebuie sa fie utilizat conform destinației sale. Alte prevederi referitoare la anumite situații în care garanția nu este aplicabilă sau se pierde sunt incluse în certificatul de garanție.
• Produse care beneficiază de garanția legală de conformitate (potrivit legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora)
Prin intermediul acestui site puteți achiziționa produse de folosință îndelungată care, deși nu beneficiază de o garanție comercială asumată de producător sau importator, vor putea fi aduse la conformitate în cazul unei defecțiuni, cu respectarea termenelor și condițiilor legale. Un produs de folosință îndelungată este acel produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere.
Conform legii, noi, în calitate de comerciant, suntem răspunzători față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele. Prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.

Termene
Răspunderea comerciantului privind garanția legală de conformitate este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată. Vă rugăm să citiți cu atenție detaliile privind durata medie de utilizare a produsului de folosință îndelungată înainte de achiziție, pentru a înțelege întinderea în timp a răspunderii comerciantului.
Consumatorul trebuie să informeze comerciantul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.
Obligaţiile noastre, în calitate de comerciant
Conform legii, comerciantul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă: (a) corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul Ie-a prezentat consumatorului ca mostră sau model; (b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare; (c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip; (d) fiind de același tip,
prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
Răspunderea comerciantului este limitată în acele condiții expres prevăzute de lege. Răspunderea comerciantului este exceptată atunci când produsele sunt achiziționate de persoane care nu au calitatea de consumatori în sensul legii.
Drepturile dumneavoastră, în calitate de consumator
Drepturile consumatorilor în cazul produselor de folosință îndelungată sunt: (a) de a solicita comerciantului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau (b) de a beneficia de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acel produs.
În cazul lipsei conformității, dacă fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare a produsului, consumatorul are dreptul de a solicita comerciantului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.
Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștința comerciantului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul unității specializate de service pe baza unui document de predare-preluare.
Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri: (a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului; (b) dacă comerciantul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă; (c) dacă comerciantul nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru consumator.

11. GARANȚIA NOASTRĂ
11.1 Sub rezerva acestor termeni și condiții, noi furnizăm garanțiile prevăzute în Cardul de garanție de la Anexa 1.
11.2 Garanțiile prezentate în Cardul de garanție nu se aplică defecțiunilor Produselor ca urmare a uzurii obișnuite, deteriorării cu intenție sau din culpă, accidentelor, depozitării sau condițiilor de muncă necorespunzătoare, culpei dvs. sau a terților, dacă utilizați Produsele într-un mod pe care noi nu îl recomandăm (inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea gamei de Produse Home Fitness în orice mediu nerezidențial sau comercial), dacă nu respectați instrucțiunile noastre verbale sau scrise (inclusiv, dar fără a se limita la instrucțiunile de instalare, de fixare obligatorie a Produselor la sol, de întreținere sau de reparații obișnuite ale Produselor) sau dacă au fost realizate modificări sau reparații ale Produselor fără acordul nostru prealabil scris.
11.3 Garanțiile prevăzute în Cardul de garanție nu vizează cablurile, căptușelile, piesele din cauciuc și din plastic.
11.4 Orice piese și produse schimbate sau înlocuite conform Cardului de garanție, intră în patrimoniul nostru.
11.5 Garantăm că orice Serviciu pe care vi-l furnizăm va fi prestat cu toată competența și grija rezonabilă și în conformitate cu legea aplicabilă.

12. RĂSPUNDERE
12.1 Dacă nu respectăm Contractul, suntem responsabili de pierderile și daunele pe care le suferiți și care reprezintă rezultatul previzibil al încălcării Contractului de către noi sau al faptului că nu am demonstrat grija și competența rezonabile, însă nu suntem responsabili pentru pierderile sau daunele imprevizibile. Pierderile sau daunele sunt previzibile dacă este clar că acestea vor interveni sau dacă, la data încheierii contractului, și noi și dvs. știam că acestea ar putea interveni, de exemplu, dacă ați discutat despre acestea cu noi, în timpul vânzării.
12.2 Nu excludem și nu restrângem în niciun fel răspunderea pe care o avem față de dvs., în cazul în care excluderea sau restrângerea răspunderii nu ar fi permisă de lege. Includem aici răspunderea în caz de deces sau de vătămări corporale cauzate din culpa noastră sau a angajaților, mandatarilor sau subcontractanților noștri; în caz de înșelăciune sau fals în declarații; în cazul în care v-au fost încălcate drepturile legale în legătură cu produsele, drepturi prezentate pe scurt la clauza 10; și în cazul produselor cu defecte, în conformitate cu legile privind protecția consumatorilor.
12.3 Dacă furnizăm Servicii în incinta proprietății dvs., vom remedia orice daune provocate în urma furnizării acestora. Cu toate acestea, nu suntem responsabili pentru costul remedierii defectelor sau daunelor existente anterior pe proprietatea dvs. și descoperite de noi în timpul furnizării Serviciilor.
12.4 Furnizăm exclusiv Produse pentru uz domestic și privat. Dacă utilizați Produsele în scop comercial, de afaceri sau de revânzare, noi nu ne asumăm nicio răspundere față de dvs. în legătură cu profitul nerealizat, cu pierderea afacerii, cu întreruperea afacerii sau cu pierderea oportunităților de afaceri.
12.5 Nu suntem responsabili pentru daunele materiale și/sau vătămările corporale datorate utilizării Produselor cu nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare sau din alt document sau cu avertismentul de pe Produse sau intervenite în urma utilizării necorespunzătoare cu instrucțiunile din manualul de utilizare sau din orice document sau cu avertismentul care însoțește Produsele.
12.6 De asemenea, nu suntem responsabili pentru daunele sau vătămările intervenite în urma utilizării Produselor de către persoane cu o condiție fizică sau stare de sănătate necorespunzătoare. Asigurați-vă că toți utilizatorii au verificat în prealabil dacă sunt apți din punct de vedere fizic să utilizeze Produsele și au citit cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza Produsele, pentru a vă asigura că acestea sunt utilizate corect.

13. COMUNICĂRI SCRISE
Dacă este nevoie, vă vom contacta telefonic sau în scris, pe adresa de e-mail sau pe adresa poștală menționată în comandă. Atunci când utilizăm cuvintele „în scris” sau „scris(ă)(e)” în cuprinsul acestor termeni și condiții, acestea se referă și la e-mailuri.

14. TRANSFERUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR
14.1 Contractul dintre dvs. și noi este opozabil dvs. și nouă și, respectiv, succesorilor și cesionarilor noștri.
14.2 Nu aveți dreptul să transferați, să cesionați, sau să transmiteți în alt mod Contractul sau oricare dintre drepturile sau obligațiile ce vă revin în temeiul acestuia, decât cu acordul nostru prealabil scris.
14.3 Noi avem dreptul să transferăm, să cesionăm, să subcontractăm sau să transmitem în alt mod Contractul sau oricare dintre drepturile sau obligațiile ce ne revin în temeiul acestuia, oricând, pe durata Contractului.

15. CAZUL FORTUIT SI CAZUL DE FORȚĂ MAJORĂ
15.1 Nu vom fi răspunzători sau responsabili de neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor ce ne revin în temeiul Contractului ca urmare a unor evenimente care nu poate fi prevăzute și nici împiedicate de către noi (Cazul fortuit) si nici ca urmare a unor evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile (Cazul de forță majoră).
15.2 Cazul de forță majoră acoperă orice acțiune, eveniment, inacțiune, omisiune sau accident aflat, în mod rezonabil, dincolo de voința noastră și cuprinde în special (dar nu se limitează la) următoarele:
(a) Greve, blocaje sau alte acțiuni industriale.
(b) Tulburări civile, revolte, invazii, atacuri teroriste sau amenințări cu atacuri teroriste, războaie
(declarate sau nu) sau amenințarea cu sau pregătirile de război.
(c) Incendii, explozii, furtuni, inundații, cutremure, alunecări de teren, epidemii sau alte dezastrenaturale.
(d) Imposibilitatea utilizării transportului feroviar, maritim, aerian, rutier sau a altor mijloace detransport public sau privat. (e) Imposibilitatea utilizării rețelelor de comunicații publice sau private.
(f) Actele, decretele, legislația, reglementările sau restricțiile impuse de un guvern.
15.3 Executarea obligațiilor ce ne revin în temeiul Contractului se suspendă în perioada în care Cazul de forță majoră subzistă, urmând ca noi să beneficiem de o perioadă suplimentară de executare, egală cu perioada respectivă. Vom depune eforturi rezonabile pentru încetarea Cazului de forță majoră sau pentru găsirea unei soluții prin care obligațiile ce ne revin în temeiul Contractului să poată fi executate, în ciuda Cazului de forță majoră.

16. NERENUNȚARE
Chiar dacă întârziem în executarea silită a Contractului, putem totuși să îl executăm silit ulterior. Dacă nu insistăm imediat să faceți ceva ce aveți obligația să faceți în conformitate cu acești termeni și condiții sau dacă întârziem să luăm măsuri împotriva dvs. în ceea ce privește încălcarea Contractului, acest lucru nu înseamnă că dvs. nu trebuie să faceți acele lucruri și nu ne împiedică să luăm ulterior anumite măsuri împotriva dvs. De exemplu, dacă nu efectuați o plată la data scadentă, iar noi nu vă urmărim, ci continuăm să vă livrăm produsele, putem totuși să vă obligăm la plată, ulterior.

17. SEPARAREA CLAUZELOR
Dacă oricare dintre termenii și condițiile menționate sunt declarate nule, ilegale sau inaplicabile parțial, de către autoritatea competentă, acest lucru nu va afecta aplicabilitatea celorlalți termeni, condiții și clauze care rămân valabile, în măsura permisă de lege.

18. LEGEA ȘI JURISDICȚIA
Acești termeni și condiții sunt guvernate de legea română, iar dvs. puteți iniția acțiuni în justiție având ca obiect Produsele, Serviciile și Conținutul în fața instanțelor de judecată din România. 

ANEXA 1
CARDUL DE GARANȚIE
Acest Card de garanție însoțește termenii și condițiile de vânzare ale Distribuitorului Technogym și este încorporat în mod expres în Contract.
(i) Garantăm că noile Produse marca Technogym nu vor prezenta defecte ale materialelorși de manoperă, pe durata a doi ani de la data instalării. Pe durata menționată, orice lucrări de reparații sau de remediere a acestor defecte vor fi realizate de către noi, gratuit.
a În ceea ce privește echipamentele cardiovasculare, garanția va acoperi și următoarelor produse, de la data instalării: a.1 cadre, cu durata de 5 ani;
a.2 componente mecanice, electrice și electronice, cu durata de 2 ani;
a.3 benzi de rulare (banda de alergare), platforme (banda de alergare), șei, scaune și materiale cauciucate (de exemplu, materiale de prindere și curele pentru picioare), cu durata de 12 luni.
b În ceea ce privește echipamentele de rezistență, garanția va acoperi și următoarelor produse, de la data instalării: b.1 cadre, cu durata de 5 ani;
b.2 componente mecanice, cu durata de 2 ani;
b.3 materiale cauciucate și cabluri, cu durata de 12 luni;
b.4 tapițerie, cu durata de 6 luni.
(ii) Garantăm că niciunul dintre Produsele marca Technogym recondiționate de noi (Still Novo) nu va prezenta defecte ale materialelor și de manoperă, pe durata a un an de la data instalării. Pe durata menționată, orice lucrări de reparații sau de remediere a acestor defecte vor fi realizate de către noi, gratuit.
a În ceea ce privește echipamentele cardiovasculare, garanția va acoperi și următoarelor produse, de la data instalării: a.1 cadre, cu durata de 12 luni;
a.2 componente mecanice, electrice și electronice, cu durata de 12 luni;
a.3 benzi de rulare (banda de alergare), platforme (banda de alergare), șei, scaune și
materiale cauciucate (de exemplu, materiale de prindere și curele pentru
picioare), cu durata de 6 luni.
b În ceea ce privește echipamentele de rezistență, garanția va acoperi și următoarelor produse, de la data instalării: b.1 cadre, cu durata de 12 luni;
b.2 componente mecanice, cu durata de 12 luni;
b.3 materiale cauciucate și cabluri, cu durata de 6 luni;
b.4 tapițerie, cu durata de 6 luni.
(iii) Produsele din gama Home Fitness Line au fost proiectate pentru a facilita includerea și folosirea acestora în medii domestice, așadar condițiile de acordare a garanției pentru aceste Produse devin automat nule ori de câte ori acestea sunt amplasate în alte medii,

în scopul desfășurării unor Activități Publice. Aceste medii vor include, dar nu se limitează la centrele de fitness sau medii similare. „Activități Publice” înseamnă orice activitate care nu se desfășoară în locuință.
(iv) Nicio altă condiție sau garanție, expresă sau implicită, nu se aplică, decât în măsura în care legea prevede obligativitatea acestora.
(v) Produsele vor fi întreținute și servisate în mod regulat. Acoperirea conferită de garanție nu se extinde asupra următoarelor:
a reparațiilor, modificărilor sau adăugirilor la Produse, realizate de către un terț neautorizat (terți neautorizați) de către noi, în scris;
b defectelor datorate utilizării greșite; sau culpei; sau accidentelor suferite de
Produse din cauza dvs.; c orice Produse care nu au serie sau a căror serie a fost modificată sau ștearsă;
d oricăror Produse pe care nu le-ați păstrat sau operat în conformitate cu
manualele sau instrucțiunile noastre sau ale producătorului;
e oricăror Produse care nu au fost păstrate într-un mediu corespunzător, cu surse corecte și corespunzătoare de alimentare electrică;
f oricăror Produse care trebuie să fie mutate într-o locație diferită sau în aceeași
locație, fără acordul nostru prealabil scris, acord care nu va putea fi refuzat sau întârziat în mod nejustificat; sau
g oricăror Produse vândute în România și instalate în afara teritoriului României.

ANEXA 2
ACCESUL LA CONȚINUT
Conținutul va fi furnizat prin intermediul unui cont ce va fi deschis pentru dvs. la înregistrarea pe platforma utilizată pentru livrarea Conținutului selectat. Pentru a avea acces pe platformă trebuie să activați contul generat de către noi, care vi se comunică la data activării.
Data activării contului de pe platformă va coincide cu data livrării Produsului.
Durata serviciilor multimedia (accesul la Conținut) se calculează de la data activării și este de 39 de luni.
Activarea și păstrarea unui cont pe platformă, prin care noi sau furnizorii acesteia vom putea furniza conținut sau servicii de la distanță, nu vă conferă dreptul la actualizări sau îmbunătățiri gratuite pentru conținutul și/sau aplicațiile deja active.
Parola și accesul la cont. Dvs. dețineți controlul și aveți acces la datele dvs. și la dispozitivele compatibile cu platforma utilizată pentru accesarea datelor și sunteți responsabil(ă) de toate activitățile derulate în cont. Pentru a menține controlul asupra contului și a preveni accesul altor persoane (și, prin urmare, accesarea unor informații cu caracter personal sau special), aveți obligația să păstrați controlul asupra dispozitivelor compatibile cu Technogym, utilizate la accesarea Conținutului, și nu aveți dreptul să divulgați parola nimănui altcuiva, și nici detaliile cu privire la metoda de plată asociată contului. Dvs. vă revine sarcina de a actualiza informațiile furnizate la abonare și de a vă asigura că datele sunt actualizate și corecte. Avem dreptul să închidem sau să suspendăm accesul la Conținut pentru a vă proteja pe dvs., pe noi, pe partenerii noștri sau pe terți împotriva furtului de identitate sau a altor activități frauduloase.
Contul utilizat pentru prestarea serviciilor la distanță și/sau pentru livrarea conținutului multimedia vor fi administrate în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare și cu politica de confidențialitate de pe platforma www.mywellness.com care pot fi accesate la adresa https://www.mywellness.com/cloud/Terms/Conditions?language=ro-RO and https://www.mywellness.com/cloud/Terms/Privacy?language=ro-RO, pe care aveți obligația să le acceptați la prima accesare a contului activat de către noi.
La achiziționarea abonamentului la Conținut și/sau la serviciile multimedia, aveți dreptul să accesați Conținutul furnizat de noi pentru Produsul compatibil. Conținutul poate fi vizualizat și accesat numai de pe Produsul compatibil, situat în mediul domestic. Conținutul poate fi accesat de pe același Produs compatibil, pentru, pentru cel mult 4 conturi personale.
Puteți găsi informații specifice despre abonamentul activ la contul de utilizator în secțiunea specifică din zona Contului.
Condiții și restricții privind utilizarea. Copiii pot să acceseze Conținutul numai sub supravegherea unui adult. Conținutul poate fi utilizat numai de persoane sănătoase, cu constituție robustă. Sub rezerva acestor termeni și condiții, ne declinăm integral răspunderea pentru vătămările sau daunele datorate stării de sănătate a utilizatorului. Nu furnizăm servicii medicale și nu suntem responsabili de verificarea stării de sănătate a utilizatorului.
Conținutul este destinat exclusiv uzului personal, și nu a fost creat pentru uz comercial. Conținutul nu poate fi circulat în afara mediului domestic. Abonamentul conferă un drept de acces restricționat la Conținut și este neexclusiv și netransferabil. Cu excepția celor de mai sus, nu se transferă niciun alt drept, titlu de proprietate sau interes în virtutea acestor termeni și condiții. Serviciul aferent disponibilității Conținutului nu poate fi utilizat în public.
Conținutul va fi accesat în principal din țara în care a fost activat serviciul și numai din zonele geografice în care serviciul este activ și unde Technogym deține drepturile și tehnologia necesare pentru a oferi Conținutul. Așadar Conținutul poate varia, la un moment dat, în funcție de zona geografică. Conținutul poate fi accesat de pe un dispozitiv unic; totuși, acesta poate fi accesat de pe mai multe conturi personale, dar nu mai mult de 4.
Utilizarea Conținutului, inclusiv a tuturor funcțiilor și funcționalităților aferente acestuia, este permisă numai cu respectarea legilor, reglementărilor și standardelor aplicabile și sub rezerva oricăror altor restricții de utilizare a serviciului sau conținutului. Conținutul și orice material achiziționat sau utilizat prin intermediul produsului marca Technogym® compatibil nu poate fi păstrat, reprodus, distribuit, modificat, expus, publicat, licențiat sau utilizat pentru a genera opere derivate ce urmează a fi oferite spre vânzare sau utilizate în alt mod. Drepturile de autor asupra Conținutului nu pot fi eludate, eliminate, modificate, dezactivate, încălcate sau blocate; folosirea unor roboți, spiders, scrapers sau a altor instrumente automatizate pentru accesarea Conținutului și/ sau a serviciului aferent este interzisă; decompilarea, ingineria inversă sau dezasamblarea unui software sau a altor produse/opere/procese accesibile prin intermediul serviciului care asigură disponibilitatea Conținutului este interzisă; inserarea unui cod sau produs sau manipularea Conținutului sau utilizarea unei metode de minare, recoltare sau extragere a datelor este interzisă. Utilizatorilor li se interzice expres să încarce, să posteze, să trimită prin e-mail sau să transmită în alt mod materiale menite să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea software-ului, hardware-ului sau a unui terminal de telecomunicații asociat cu Conținutul și/sau cu serviciul, inclusiv viruși și orice alte coduri, fișiere sau programe. Technogym poate limita sau întrerupe utilizarea Conținutului, în cazul încălcării acestor termeni și condiții sau dacă serviciul este utilizat ilegal sau fraudulos.
Calitatea afișării Conținutului poate fi influențată de o serie de factori cum ar fi locația geografică, lățimea de bandă disponibilă sau viteza conexiunii la internet. Toate costurile aferente accesării internetului cad în sarcina utilizatorului. Utilizatorii au obligația să verifice cu furnizorul serviciilor de internet suma debitată pentru consumul datelor. Durata de timp necesară până la vizualizarea Conținutului poate varia, în funcție de o serie de factori, inclusiv locația geografică, lățimea de bandă disponibilă și conținutul selectat.
Atunci când vă abonați la Conținut, sunteți de acord să primiți automat actualizări ale software-ului nostru și al terților.
Comunicarea online. Toate informațiile despre cont (cum ar fi autorizările la plată, facturile, schimbarea parolei, schimbarea metodei de plată, confirmările sau notificările) se trimit exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail utilizată la înregistrarea în cont.