POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A OPERATORILOR ASOCIATI

 

Această politică de confidențialitate („ Politica de confidențialitate ”) este menită să sublinieze modul în care orice date personale colectate de la dvs. prin secțiunea Checkout de pe webiste-ul www.technogym.com/ro („ secțiunea Checkout ”) vor fi utilizate, stocate și protejate de noi pentru a comunica cu dvs. și pentru a vă oferi servicii excelente, respectând în același timp legea aplicabilă privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 - denumit în continuare „GDPR”).

Această politică de confidențialitate completează Politica de confidențialitate Technogym, care se aplică interacțiunii dvs. generale cu website-ul global Technogym. Pentru cea mai bună experiență în utilizare și informații complete, vă rugăm să vă asigurați că veți consulta ambele politici.

Despre operatorii datelor dumneavoastră personale
Datele dvs. personale furnizate în secțiunea Checkout vor fi prelucrate de:
• Technogym SpA, cu sediul la Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italia („Technogym”) și
• Living Well SRL . , Distribuitorul oficial al Technogym română cu sediul în București,
29 Tipografilor S treet, sector 1, 013714 („Living Well“) , ambii acționând în calitate de operatori asociați (denumiți în continuare colectiv „operatorii” sau „noi”) care determină scopurile și mijloacele de prelucrare în conformitate cu un acord scris între aceștia.
Pentru orice întrebări sau exercitarea drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor dvs. prin secțiunea Checkout, punctul dvs. principal de contact va fi Living Well la office@livingwell.ro. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că vă puteți exercita drepturile în temeiul GDPR cu privire la și împotriva fiecăruia dintre controlori.

De ce trebuie să prelucrăm datele dvs.?
În principal, avem nevoie de datele dvs. personale colectate prin secțiunea Checkout pentru a realiza contractul de vânzare pentru produsele Technogym și pentru a le livra către dumneavoastră. Datele dvs. vor fi utilizate pentru servisarea și întreținerea corectă a produselor dvs. Technogym. În conformitate cu un astfel de contract de vânzare, este posibil să avem nevoie de datele dvs. pentru a rezolva orice întrebări, corespondență, îngrijorări sau reclamații pe care le-ați ridicat.
---
ANUNȚ IMPORTANT : atunci când efectuează o plată electronică (folosind card de credit / debit sau un similar instrument) veți fi redirecționat către site - ul securizat al procesorului de plată autorizat / instituției de plată pentru a transmite acestor entități detaliile dvs. de plată. Deși colaborăm numai cu procesatori de plăți autorizați de încredere și cu instituții de plată, nu facem nicio declarație și nu oferim nicio garanție pentru prelucrarea datelor dvs. în contextul plății. Vă rugăm să vă asigurați că ați citit și că sunteți de acord cu termenii și condițiile lor, inclusiv cu politicile lor de confidențialitate, înainte de a le furniza datele dvs. La nicium moment nu vom fi răspunzători pentru orice încălcare, pierdere, distrugere, divulgare neautorizată sau orice incident similar care implică datele dvs., atunci când este procesat de către orice procesator de plăți sau instituție de plată.
---
Avem de asemenea nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a ne conforma legilor și reglementărilor aplicabile (de exemplu, Codul fiscal românesc, cadrul de reglementare a protecției consumatorilor), având în vedere că vom efectua o vânzare, vom emite o factură fiscală pentru achiziția dvs., vom emite un certificat de garanție și vom aduce produsele la conformitate, în conformitate cu prevederile legilor aplicabile și cu prevederile Condițiilor de vânzare.
În plus, vă vom prelucra datele dvs. dacă avem un interes legitim pe care îl urmărim, cu excepția cazului în care interesele dvs. sau de drepturile dvs. fundamentale prevalează interesului nostru. În acest scop, putem folosi datele dvs. pentru operațiunile noastre interne, inclusiv analiza datelor, testarea, cercetarea, scopurile statistice și pentru remedierea defectelor.
Domeniile de mai sus și temeiul juridic se referă la prelucrarea datelor dvs. de către noi, în calitate de operatori asociați. Vă rugăm să rețineți că Technogym prelucrează în continuare datele dvs. personale conform Politicii de confidențialitate Technogym; într-o anumită măsură, putem fi un terț desemnat al datelor dvs. conform prevederilor respective.

Care este baza legală pentru prelucrarea datelor dvs.?
Pentru unele dintre utilizările datelor dvs. cu caracter personal (așa cum este descris mai sus), există o bază legală în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, care ne permie să folosim aceste date cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră.
De exemplu, în cazul în care este necesar să folosim informațiile pentru a încheia un contract cu dvs. sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de a încheia un contract cu dvs., cum ar fi procesarea unei comenzii, furniarea de servicii de asistență cu clienții sau gestionarea contului de client pe care l-ați inregistrat in Website-ul nostru. De asemenea, include circumstanțe (cum am descris mai jos) în care avem un interes legitim de a utiliza datele dvs., cu condiția să vă protejăm drepturile și interesele:
• să ne asigurăm că ne organizăm baza de date în mod eficient și să înțelegem cum clienții noștri pot efectua achiziții în diferite părți ale lumii;
• pentru a vă trimite comunicări de marketing , în calitate de client al produselor Technogym. Puteți să renunțați la comunicările noastre de marketing în orice moment prin intermediul butonului de dezabonare din partea de jos a e-mail-ului sau contactându-ne la office@livingwell.ro;
• să efectuăm cercetări și analize ale datelor dvs. (inclusiv informații despre achiziții), deoarece acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine clienții noștri, cine sunt și cum interacționează cu noi;
• să îmbunătățim și să asigurăm securitatea website-ului (de exemplu, în scopuri statistice, de testare și analitice, de rezolvare a problemelor de funcționalitate); și
• să ne asigurăm că sunteți informat despre orice modificare a Website-ului sau a termenilor acestei Politici de confidențialitate.
În cazul în care avem o bază legală pentru a utiliza informațiile dvs. fără consimțământ (așa cum am descris mai sus), această Politică de confidențialitate ne îndeplinește datoria de a prelucra datele cu caracter personal în mod echitabil și legal și într-un mod pe care l-ați aștepta, având în vedere natura relației noastre cu dvs., oferindu-vă o informare legală și o explicație adecvată a modului în care datele dvs. personale vor fi utilizate.
În cazul în care este necesar consimțământul pentru utilizarea informațiilor dvs. personale, bifând caseta de consimțământ corespunzătoare sau comunicând altfel consimțământul dvs. (de exemplu, prin e-mail, furnizarea de informații neobligatorii, verbal în magazin sau pe un card eliberat de magazin), sunteți de acord cu utilizarea acestor informații personale în scopurile acoperite de consimțământul specific pe care l-ați dat.

Cum protejăm informațiile pe care le deținem despre dvs. în sistemele dvs. interne?
Vă protejăm confidențialitatea în mai multe moduri: Datele cu caracter personal sunt introduse în sistemul nostru informatic în deplină conformitate cu legislația privind protecția datelor, inclusiv profilurile de securitate și confidențialitate și pe baza principiilor bunelor practici, legalității și transparenței prelucrării. Accesul la informațiile despre contul dvs. este limitat la cei care au nevoie de acces pentru îndeplinirea atribuțiilor de servciu. Folosim controale complete de conectare și parolare în sistemul nostru. Confidențialitatea și controalele de acces la baza de date sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a ne proteja în continuare datele personale.
Datele dvs. sunt accesibile de către personalul nostru autorizat să proceseze date cu caracter personal. În special, personalul din următoarelor categorii: personal IT și administrativ, servicii pentru clienți, marketing, precum și alte persoane care trebuie să proceseze datele pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu.

Cu cine vom împărtăși datele dvs. personale?
Datele dvs. pot fi stocate într-o bază de date pe care noi și alți membri ai companiilor noastre o pot accesa.
Putem, de asemenea, să transmitem datele dvs. către următoarele categorii de terți, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate:
• transportatori , curieri și companii de transport implicate în livrarea comenzii dvs. pentru produsele Technogym. INFORMARE IMPORTANTĂ: atunci când prelucrează datele pentru a vă livra produsele, transportatorul / curierul o face în nume propriu, în calitate de operator al datelor dvs. cu caracter personal; asigurăm în orice moment un transfer sigur al datelor dvs. către astfel de terțe părți; depunem toate eforturile pentru a selecta parteneri de încredere, însă aceștia vor fi responsabili de datele dvs. odată ce transferul de date va fi efectuat corespunzător;
• alți furnizori de servicii (de exemplu, servicii IT), parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea oricărui contract pe care îl încheiem cu dvs. (cum ar fi, dar fără a se limita la, funcționalitățile website-ului, investigații de fraudă, colectare de facturi și programele de afiliere / recompense);
• instituții publice sau agenții de reglementare sau alte terțe părți autorizate, atunci când răspundem unei investigații sau unei solicitări referitoare la o anchetă penală sau presupusă activitate ilegală sau orice altă activitate prin intermediul website-ului care ne poate expune pe noi și / sau pe utilizator sau pe orice terță parte la riscuri legale sau răspundere; și
• alte entități comerciale, dacă intenționăm să fuzionăm cu sau să fim achiziționați de acea entitate comercială. În acest caz, vom solicita ca noua entitate rezultată să respecte această Politică de confidențialitate cu privire la datele dvs.
Aceste terțe părți care vă pot primi datele vor prelucra aceste date în scopurile specificate mai sus și în conformitate cu legislația aplicabilă. Vom păstra o listă a terților cu care sunt partajate datele, care va fi disponibilă la cerere.

De ce păstrăm datele dvs. și cum le puteți accesa?
Vom stoca datele dvs. atâta timp cât este strict necesar pentru ca noi să vă oferim serviciile relevante, atât timp cât doriți să păstrați legătura cu noi sau atâta timp cât este necesar pentru a furniza rapoarte și analize legate de asistență a clientului. Chiar dacă solicitați ștergerea datelor dvs., este posibil să le păstrăm într-un formular care nu vă identifică. Dacă este în mod rezonabil necesar sau trebuie să îndeplinim cerințele legale sau de reglementare, să soluționăm litigiile, să prevenim frauda și abuzul sau să ne impunem termenii și condițiile, putem păstra, de asemenea, unele informații, după caz, chiar și ulterior închiderii contului sau finalizării serviciilor pe care vi le oferim.

Care sunt drepturile dvs.?
Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:
• Acces. Aveți dreptul de a accesa datele pe care le deținem despre dvs., precum și o listă actualizată a persoanelor care vă pot accesa datele. Vom avea nevoie să vă dovediți identitatea înainte de a vă furniza datele personale;
• Rectificare sau ștergere. Aveți dreptul de a cere să rectificăm sau să ștergem orice date cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. (cu excepția cazului în care avem dreptul sau obligația de a le păstra);
• Restricție. Aveți dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. personale în cazul în care contestați exactitatea datelor dvs. sau dacă utilizarea acestora este ilegală sau dacă nu mai trebuie să folosim datele în scopurile pentru care le deținem;
• Schimbarea preferințelor. Puteți modifica preferințele de procesare a datelor în orice moment. De exemplu, dacă v-ați dat consimțământul pentru marketingul direct, dar v-ați răzgândit, puteți renunța la primirea comunicărilor de marketing contactându-ne folosind detaliile furnizate mai jos sau făcând clic pe linkul „dezabonare” din orice comunicare pe care o primiți.
• Luarea automată a deciziilor. Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment la prelucrarea efectuată pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public față de prelucrarea efectuată în interesul nostru legitim; în acest din urmă caz, putem continua o astfel de prelucrare dacă suntem în măsură să demonstrăm motive legitime imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing.
• Portabilitatea datelor. Aveți dreptul să obțineți date cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., într-un format electronic structurat și să transmiteți aceste date unui alt operator de date, în cazul în care acestea sunt (a) datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și (b) dacă prelucrăm aceste date pe baza consimțământului dvs. (cum ar fi informațiile despre preferințele dvs. de marketing) sau pentru a încheia un contract cu dvs.
• Reclamații. Dacă din orice motiv nu sunteți mulțumit de modul în care am tratat datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați. Dacă veți fi în continuare nemulțumit, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Română pentru Protecția Datelor la www.dataprotection.ro.
Pentru a exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne scrieți la Living Well SRL:
Willbrook Platinum Business & Convention Center, Parter, Cladirea B, Intrarea B2, Strada BucurestiPloiesti nr.172-176, Sector 1, 013686, Bucuresti, Romania sau să trimiteți un e-mail la office@livingwell.ro.
Dacă ne cereți să nu mai prelucrăm informațiile dvs. personale într-un anumit mod sau să vă ștergem informațiile personale și acest tip de prelucrare sau informații este necesar pentru a vă facilita utilizarea website-ului sau este necesar pentru a ne permite să vă oferim un serviciu (astfel pentru a vă gestiona contul online), este posibil să nu puteți utiliza site-ul sau serviciul așa cum ați făcut înainte. Drepturile menționate mai sus nu se extind la datele non-personale

Cum putem aduce modificări acestei politici ?
Vă vom notifica cu privire la modificările aduse acestei politici de confidențialitate prin postarea termenilor modificați pe site.
Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni ai acestei Politici de confidențialitate, ar trebui să încetați utilizarea website-ului. Vă rugăm să vă asigurați că verificați cea mai recentă actualizare a acestei politici de confidențialitate înainte de a trimite datele dvs.
În caz contrar, continuarea utilizării website-ului după data modificărilor constituie acceptarea noilor termeni ai Politicii de confidențialitate revizuite.