Polityka prywatności Technogym

Niniejsza polityka prywatności wskazuje, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jaki sposób podczas korzystania przez użytkownika ze spersonalizowanych usług treningowych, uzyskiwania dostępu do cyfrowych zawartości fitness, odpowiedzi na kwestionariusze oceny, udziału w wirtualnych wyzwaniach i rywalizacji, zakupu naszych produktów lub usług, subskrybowania naszego newslettera oraz inicjatyw w mediach społecznościowych (zwanych dalej również dla uproszczenia „Usługą”).

 

Podsumowanie

 

 1. Kto jest Administratorem danych oraz DPO i w jaki sposób można się z nimi skontaktować?
 2. Kiedy niniejsza polityka ma zastosowanie?
 3. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie są podstawy prawne przetwarzania danych i jakie dane osobowe gromadzimy?
 4. Jaki rodzaj danych podlega przetwarzaniu i jakie są konsekwencje odmowy przetwarzania?
 5. Komu ujawniamy dane osobowe użytkownika?
 6. Międzynarodowe przekazywanie danych
 7. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?
 8. Korzystanie z Usługi przez nieletnich poniżej 16 roku życia
 9. Jakie są prawa użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych i w jaki sposób może z nich korzystać? 

 

 

1.   Kto jest Administratorem danych oraz DPO i w jaki sposób można się z nimi skontaktować?

 

Administrator danych

Technogym S.p.A., z siedzibą przy Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Włochy (zwany dalej również dla uproszczenia „Technogym”) będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe związane z wykorzystaniem platform cyfrowych Technogym®: w tym naszych stron internetowych (np. www.technogym.com, www.mywellness.com, www.skillathletic.com i inne), naszych aplikacji mobilnych (np. aplikacja Technogym, Mywellness, MyRun i inne) oraz sprzętu podłączonego Technogym®  (zwanych dalej również dla uproszczenia „Platformą”).

Technogym będzie pełnić rolę Administratora danych w odniesieniu do danych osobowych w celach wskazanych powyżej oraz w odniesieniu do scentralizowanych celów marketingowych dotyczących stosunku przedumownego i umownego.

Istnieje możliwość skontaktowania się z Technogym za pośrednictwem poczty zwykłej, pisząc na adres Technogym S.p.A., Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Włochy, do wiadomości inspektora ochrony danych lub na adres e-mail dpo@technogym.com.

Współadministrator

W tych krajach zagranicznych , w których dostępny jest handel elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej www.technogym.com, Technogym wykorzystuje własne oddziały i/lub lokalnych dystrybutorów do sprzedaży i obsługi swoich produktów. Są one również odpowiedzialne za oferowanie wsparcia podczas rozwiązywania problemów technicznych klientów. Lokalni dystrybutorzy i oddziały pełnią rolę współadministratorów Technogym w odniesieniu do danych przekazywanych w ramach sprzedaży i zapytań serwisowych, a także danych gromadzonych do celów zarządzania umowami sprzedaży i powiązanymi działaniami marketingowymi.

 

Inspektor ochrony danych (DPO)

Technogym wyznaczył Inspektora ochrony danych („DPO”), z którym można kontaktować się pod adresem dpo@technogym.com.

Aby poznać własne prawa, należy zapoznać się z punktem „Prawa podmiotu danych” poniżej. 

2.   Kiedy niniejsza polityka ma zastosowanie?

 

Technogym gromadzi i przetwarza dane osobowe związane z wykorzystaniem Platformy obejmującej:

 • stronę internetową Technogym technogym.com; oraz
 • ekosystem cyfrowy do usług precyzyjnego treningu świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnych Technogym (np. aplikacja MyWellness®, Technogym, MyRun, Mycycling, Skillathletic itp.), przez stronę internetową mywellness.com oraz sprzęt treningowy Technogym® podłączony do Internetu, co jest gwarantowane przez stosowne Warunki ogólne wykorzystania .

 

Technogym może także gromadzić dane poprzez nasz system połączeń przychodzących, który w niektórych krajach, po uzyskaniu zgody, może rejestrować rozmowy przeprowadzane z naszym personelem.

 

W pewnych innych sytuacjach dane będą gromadzone za pośrednictwem dedykowanych formularzy internetowych (na przykład po odpowiedzeniu na określone wezwania do działania za pośrednictwem portali społecznościowych lub po zarejestrowaniu się online na wydarzenie) lub w formie papierowej, na przykład po udostępnieniu wizytówki.

 

Jeśli użytkownik trenuje na siłowni korzystającej z Platformy i nie jest zarejestrowanym użytkownikiem Usługi

Niniejsza polityka nie ma zastosowania względem przetwarzania danych osobowych przez strony trzecie, takie jak siłownia, hotel, siłownia firmowa ani żaden inny obiekt (zwane dalej również dla uproszczenia „Obiektem”) świadczący usługi wykorzystujące funkcjonalności platformy. W takich przypadkach zależność występuje między użytkownikiem a Obiektem, w ramach której Technogym świadczy usługi poprzez profesjonalną platformę, ale jedynie jako dostawca usługi i administrator danych. W takiej sytuacji należy odnieść się do polityki prywatności Obiektu.

Jeśli użytkownik trenuje w Obiekcie korzystającym z Platformy i posiada konto Technogym („Dołącz Obiekt”)

Jeśli użytkownik zarejestruje konto Technogym i podejmie decyzję o połączeniu danych gromadzonych i przetwarzanych przez Obiekt, Technogym przetworzy te dane jako anonimowy administrator danych, dlatego oprócz zasad polityki prywatności Obiektu (lub Obiektów), w którym użytkownik trenuje, będzie miała zastosowanie również treść niniejszej polityki prywatności. Funkcja Dołącz Obiekt będzie aktywna wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Wszystkie informacje dotyczące dołączonych przez użytkownika Obiektów będą dostępne w sekcji „My Facilities” w zakładce „Settings” w obszarze zastrzeżonym dla konta Technogym.

WAŻNA INFORMACJA: podczas dokonywania płatności elektronicznej (przy użyciu karty kredytowej/debetowej, Apple Pay, PayPal lub podobnego narzędzia) użytkownik zostanie przekierowany do bezpiecznej strony internetowej uprawnionego systemu płatności / instytucji przetwarzającej płatność w celu udostępnienia temu podmiotowi danych dotyczących płatności. Korzystamy wyłącznie z zaufanych licencjonowanych systemów płatności / instytucji przetwarzania płatności, dlatego też nie udzielamy żadnej gwarancji na przetwarzanie przez nich danych w kontekście płatności. Użytkownik zobowiązany jest przed przekazaniem swoich danych do zapoznania się i wyrażenia zgody na ich warunki świadczonej usługi, w tym na polityki prywatności. W związku z powyższym nigdy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie, utratę, zniszczenie, nieuprawnione ujawnienie ani jakikolwiek inny incydent dotyczący danych użytkownika podczas ich przetwarzania przez dowolny system płatności lub instytucję przetwarzania płatności.

 

3.   Dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie są podstawy prawne przetwarzania danych i jakie dane osobowe gromadzimy?

 

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej Platformy w chmurze:

(i) Na stronie www.technogym.com:

 

Działanie Cele Gromadzone dane Podstawy prawne
Zgłoszenie rejestracyjne do usługi newslettera Gromadzenie danych w celu oferowania profilowanych materiałów marketingowych, do promocji naszych produktów i usług w oparciu o analizę preferencji i zainteresowań.

 

- Dane osobowe (imię i nazwisko);

- Adres e-mail.

 

Realizacja prośby użytkownika o otrzymanie profilowanych materiałów marketingowych (art. 6(1)(b) RODO)

 

Wypełnienie formularza na stronie www.technogym.com Gromadzenie danych w celu zapewnienia informacji lub pomocy wymaganej podczas wypełniania stosownego formularza oraz w trakcie interakcji z nami. - Dane osobowe (imię i nazwisko);

- Adres e-mail i/lub nr telefonu;

- Zapytanie.

 

Realizacja prośby użytkownika o otrzymanie żądanych informacji przedumownych lub umownych (art. 6(1)(b) RODO)
Wypełnienie strony finalizacji zamówienia w ramach handlu elektronicznego Gromadzenie danych do realizacji sprzedaży i zakupu naszych produktów i usług online. - Dane osobowe (imię i nazwisko);

- Adres e-mail i/lub nr telefonu;

- Adres;

- Uwagi;

- Produkty i usługi w koszyku;

- Cena i metoda płatności.

Realizacja zobowiązań przedumownych i umownych (art. 6(1)(b) RODO)
Tworzenie konta Technogym Gromadzenie danych w celu utworzenia konta Technogym; użytkownik może korzystać z konta Technogym, aby logować się na stronie www.technogym.com i korzystać z Usług ekosystemu cyfrowego Technogym do spersonalizowanego treningu  (podlegających aktualizacji konta); wszystkie dane zgromadzone na koncie Technogym będą przetwarzane, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenie treningowe oraz po uzyskaniu zgody profilowane usługi marketingowe. Imię, nazwisko, adres e-mail LUB nr telefonu Realizacja prośby użytkownika o zarejestrowanie konta Technogym do korzystania z określonych Usług Technogym (art. 6(1)(b) RODO)
Prośba o korzystanie z naszych Usług Gromadzenie danych osobowych w trakcie korzystania z Usługi, jak również w celu wykonania działań zlecanych przez użytkownika, a także wypełnienia naszych umownych zobowiązań dotyczących sprzedaży wszystkich produktów i usług Technogym w celu ich dostarczenia, serwisowania i utrzymania produktów Technogym, jak również zarządzania zapytaniami, korespondencją, wniesionymi zastrzeżeniami i skargami. Dane osobowe i kontaktowe;

dane dotyczące lokalizacji geograficznej;

informacje na temat transakcji (np. informacje o płatności, koncie i uwierzytelnianiu, dane rozliczeniowe, dotyczące dostawy i dane kontaktowe).

Realizacja zobowiązań umownych (art. 6(1)(b) RODO)
 

(ii) W ekosystemie cyfrowym Technogym do spersonalizowanego treningu:

 

Tworzenie lub aktualizacja konta Technogym Gromadzenie danych w celu utworzenia lub aktualizacji konta Technogym; użytkownik może korzystać z konta Technogym, aby logować się na stronie www.technogym.com i korzystać z Usług ekosystemu cyfrowego Technogym do spersonalizowanego treningu; wszystkie dane zgromadzone na koncie Technogym będą przetwarzane, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenie treningowe oraz po uzyskaniu zgody profilowane usługi marketingowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć, waga i wzrost

W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia gromadzimy również adres e-mail rodziców lub opiekunów, aby zapewnić kontrolę rodzicielską

 

Realizacja prośby użytkownika o zarejestrowanie lub aktualizację konta Technogym do korzystania z określonych Usług Technogym (art. 6(1)(b) RODO)

Zgoda na przetwarzanie kategorii danych specjalnych (art. 9(2)(a) RODO)

Prośba o korzystanie z naszych Usług Gromadzenie danych osobowych w trakcie korzystania z Usługi, jak również w celu wykonania działań zlecanych przez użytkownika, a także wypełnienia naszych umownych zobowiązań dotyczących sprzedaży wszystkich produktów, materiałów lub usług Technogym w celu ich dostarczenia, serwisowania i utrzymania produktów Technogym, jak również zarządzania zapytaniami, korespondencją, wniesionymi zastrzeżeniami i skargami. Dane osobowe i kontaktowe;

Dane dotyczące lokalizacji geograficznej;

Dane gromadzone przez podłączone urządzenia osobiste, jeśli użytkownik zezwolił na to w ustawieniach danego urządzenia;

Dane dotyczące sposobu wykorzystywania produktów, takie jak rodzaje wykonywanych programów treningowych, zawartości, które użytkownik wyświetla lub z których korzysta; użyte funkcje, podjęte działania oraz czas, częstotliwość i czas trwania treningów. Na przykład, rejestrujemy bieżące oraz ostatnie użycie produktu oraz które zawartości zostały użyte.

Informacje uzyskane z urządzenia mobilnego użytkownika obejmujące:

o  Atrybuty urządzenia: informacje, takie jak system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom baterii, siła sygnału, dostępne wolne miejsce pamięci, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz wtyczki.

o  Operacje urządzenia: informacje o wykonywanych operacjach i zachowaniach na urządzeniu, takie jak czy dane okno jest na pierwszym planie, czy pracuje w tle, lub ruchy myszy (które pozwalają odróżnić ruchy użytkownika od bota).

o  Identyfikatory: unikalne identyfikatory, identyfikatory urządzenia i inne identyfikatory, takie jak z gier, aplikacji lub używanych kont oraz identyfikatory urządzeń rodzinnych (lub inne identyfikatory powiązane z tym samym urządzeniem lub kontem).

o  Sygnały urządzenia: Sygnały Bluetooth, informacje o punktach dostępu Wi-Fi w pobliżu, wieży sygnalizacyjnych i masztów telefonii komórkowej.

o  Dane ustawień urządzenia: informacje udostępnione przez użytkownika poprzez włączenie odpowiednich opcji w ustawieniach urządzenia, takie jak dostęp do lokalizacji GPS, aparatu lub zdjęć.

o  Sieć i połączenia: informacje, takie jak nazwa operatora telefonii komórkowej lub ISP, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, adres IP, prędkość połączenia i w niektórych przypadkach informacje o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w zasięgu sieci użytkownika, co oznacza, że możemy umożliwić użytkownikowi np. streaming filmu wideo z telefonu na telewizor.

Informacje na temat transakcji (informacje o płatności, koncie i uwierzytelnianiu, dane rozliczeniowe, dotyczące dostawy i dane kontaktowe).

Realizacja zobowiązań umownych (art. 6(1)(b) RODO)
Prośba o korzystanie z naszych Usług Przetwarzanie pewnych kategorii danych specjalnych w celu zapewnienia wszelkich programów treningowych i paneli danych zawierających wyniki treningów.

 

Dane powiązane ze zdrowiem, takie jak wzrost, masa, skład ciała, gromadzone bezpośrednio od użytkownika lub przez inne połączone urządzenia, takie jak waga oraz inne urządzenia osobiste.

Dane gromadzone przez czujniki w maszynach, w tym monitory tętna oraz kalkulatory spalonych kalorii.

 

 

Nawet jeśli przetwarzanie podanych kategorii danych specjalnych jest niezbędne w celu realizacji zapytań umownych, zgodnie z RODO, podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda (art. 9(2)(a) RODO)
Prośba o korzystanie z naszych Usług – spersonalizowane programy treningowe Gromadzenie danych osobowych w celu profilowania i eksploracji danych mających na celu dostarczenie spersonalizowanych doświadczeń treningowych w ramach określonych programów treningowych dostosowanych do cech właściwych użytkownika, celów i progresu treningowego.

więcej informacji w sekcji Profilowanie 

 • Dane dotyczące cech fizycznych, w tym waga, wzrost i inne wymiary ciała gromadzone bezpośrednio od użytkownika lub przez inne połączone urządzenia, takie jak czujniki w sprzęcie Technogym lub połączone wagi;;
 • Dane wyników treningowych podane przez użytkownika lub przez naszą Platformę (czas, czas trwania, dystans, lokalizacja, liczba kalorii, liczba kroków);
 • Rodzaj sprzętu fitness dostępnego do użytku w domu lub na sali gimnastycznej; rodzaj zazwyczaj stosowanego sprzętu fitness;
 • Ankiety i pytania dotyczące celów i zainteresowań.
Realizacja zobowiązań umownych (art. 6(1)(b) RODO)
Działania w ramach społeczności Wellness i mediów społecznościowych

 

Uzyskiwanie dostępu do (i) danych kontaktowych znajomych, aby umożliwić interakcję i udostępnianie wyników i rezultatów treningów; (ii) kalendarza, aby zaplanować program treningu fitness; (iii) profili w mediach społecznościowych, aby publikować treści za pośrednictwem naszej Platformy w mediach społecznościowych; (iv) danych geolokalizacji, aby sugerować dowolne lokalizacje w pobliżu wyposażone w maszyny treningowe Technogym.
 • Zdjęcia, materiały audio, dane kontaktowe i informacje z kalendarza;
 • Informacje z mediów społecznościowych, w tym dane uwierzytelniające oraz wszelkie informacje z publicznych postów w aplikacji.

 

Zgoda na przynależność do społeczności (art. 6(1)(a) RODO)
Pobieranie aplikacji Technogym® (Mywellness, MyRun itd.) Przetwarzanie danych osobowych, aby dostarczać określone funkcje zawarte w pobranej aplikacji. Dane pobierane przez aplikację wzbogacą profil na koncie Technogym.
 • Te same dane gromadzone i przetwarzane w celu świadczenia Usługi .
Realizacja zobowiązań umownych (art. 6(1)(b) RODO)
Działania w ramach profilowania marketingowego Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych podczas relacji umownej w celu wysyłania spersonalizowanych komunikatów marketingowych w oparciu o analizę preferencji i zainteresowań danego użytkownika (zwaną dalej „profilowaniem marketingowym”).

[więcej informacji w sekcji Profilowanie]

 • Wszelkie dane gromadzone na koncie Technogym z wyłączeniem kategorii danych specjalnych (np. dane ujawniające stan zdrowia) oraz dane osób nieletnich.
Zgoda na otrzymywanie komunikacji profilowania marketingowego (art. 6(1)(a) RODO)
Analiza i statystyka danych zagregowanych Przetwarzanie danych osobowych w celu (i) przeprowadzania zagregowanej statystyki i analizy dotyczącej lub powiązanej z naszą działalnością oraz ulepszania naszych produktów i usług; (ii) opracowania anonimowych zestawów danych do celów badań i rozwoju; zagwarantowania jakości świadczonej klientowi usługi; (iii) zarządzania i wewnętrznego kontrolowania naszej działalności; (iv) zarządzania utratą i/lub zniszczeniem danych lub nieuprawnionym dostępem; (v) gromadzenia i przetwarzania anonimowych danych o wykorzystywanych urządzaniach, aby uzyskać użyteczne informacje o sposobie wykorzystywania Usługi. •           Wszelkie dane gromadzone na koncie Technogym Realizacja uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6(1)(f) RODO)
Soft-spam zgodnie z naszym uzasadnionym interesem – możemy wysyłać również komunikaty promocyjne za pośrednictwem wiadomości e-mail o naszych produktach i usługach podobnych do zakupionych przez użytkownika w przeszłości. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przysyłane komunikaty w dowolnym momencie, klikając na odpowiednie łącze wyświetlane w danym komunikacie. Adres e-mail oraz dane dotyczące zakupów w Technogym.
Zgodność z przepisami i/lub decyzjami właściwych organów Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wszelkimi innymi zobowiązaniami wynikającymi z mających zastosowanie przepisów lub decyzji właściwych organów, w tym zobowiązaniami księgowymi i podatkowymi oraz gwarancjami produktów. •           Wszelkie dane gromadzone na koncie Technogym. Realizacja zobowiązań prawnych (art. 6(1)(c) RODO)

 

Podczas interakcji z naszą Platformą gromadzone są automatycznie pewne dane z urządzeń lub przeglądarek. Więcej informacji na temat tych praktyk znajduje się w poniższej sekcji Polityka plików cookie . Powyższe dane obejmują: identyfikator urządzenia, status połączenia, dostęp do sieci, informacje na temat pamięci i baterii, pliki cookie, adresy IP, dane identyfikujące stosowaną przeglądarkę i wersję, sygnalizatory www, znaczniki i interakcje z naszą Platformą.

Przeczytaj więcej na temat naszej Polityki plików cookie.

Profilowanie

Informacje przekazywane przez użytkownika, gromadzone w trakcie świadczenia Usługi oraz generowane przez korzystanie z Usług lub Platformy są przetwarzane w celu identyfikacji obecnych i potencjalnych preferencji lub zainteresowań. Uzyskane informacje mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

(a) Zapewnienie spersonalizowanych treningów: poddamy ocenie i analizie niektóre aspekty osobiste (np. strukturę fizyczną, dane treningowe zgromadzone przez Platformę, osiągnięte cele treningowe itd.), aby umożliwić przedstawienie spersonalizowanych programów treningowych zgodnie z potrzebami treningowymi i wellness. 

W celu stworzenia spersonalizowanych programów treningowych Technogym gromadzi i analizuje od czasu do czasu zebrane informacje i sugeruje programy treningowe najlepiej spełniające zainteresowania i potrzeby. Programy treningowe są generowane w ramach zautomatyzowanego mechanizmu analizy wszystkich zebranych informacji, co umożliwia nam wskazanie odpowiedniego treningu, zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi kryteriami.

Kryteria uwzględniane zgodnie z definicją spersonalizowanego treningu są następujące:

(i) Wiek i płeć (w odniesieniu do wieku i płci dążymy do wskazywania bardziej stosownych ćwiczeń, unikając forsownych treningów);

(ii) Forma fizyczna oraz aktywność i jej częstotliwość (informacje, które umożliwią ocenić poziom wytrenowania oraz uniknąć tworzenia nadmiernie forsownych ćwiczeń). Na przykład, 50-letnia kobieta trenująca raz w tygodniu podczas jednej sesji różni się od 50-letniego mężczyzny uprawiającego jogging trzy razy w tygodniu;

(iii) Pasja i zainteresowanie (np. wielbicielom tańca możemy zaproponować programy inspirowane światem tańca);

(iv) Wyniki osiągnięte w trakcie treningu, analiza osiągów, a także otrzymanych informacji zwrotnych są od czasu do czasu przydatne, aby proponować programy zgodne z postępem, co pozwoli osiągać podane wyniki lub proponować ich wariację.

W przypadku subskrybowania Usługi otrzymywania spersonalizowanych programów treningowych nie wymagamy zgody na przetwarzanie tych danych, ponieważ są one niezbędne do realizacji wymaganej Usługi.

 

Oferowany ekosystem cyfrowy Technogym do spersonalizowanego treningu stanowi wyłącznie spersonalizowaną usługę i z tego względu, bez analizy podanych lub pozyskanych w inny sposób danych, Technogym nie będzie w stanie zapewnić doświadczeń treningowych, ponieważ ten typ przetwarzania danych jest nieodłączną częścią oferowanej Usługi.  W przypadku braku zgody na profilowanie danych do celów opisanych w tej sekcji korzystanie z ekosystemu cyfrowego Technogym do spersonalizowanego treningu nie będzie możliwe.

Niemniej jednak nadal można korzystać z konta Technogym, aby odwiedzać i przeglądać stronę internetową www.technogym.com.

(b) Przesyłanie spersonalizowanych komunikatów marketingowych. Informacje gromadzone podczas korzystania z Usługi i/lub pochodzące z interakcji z Platformą, a także podane przez użytkownika mogą zostać poddane analizie w celu poznania i oceny preferencji i zainteresowań pod kątem spersonalizowanych działań marketingowych (badania rynku, wysyłanie profilowanych komunikatów handlowych itd.) zgodnie z preferencjami i nastawieniem.

Aby przedstawić oferty i promocje, inicjatywy i wydarzenia, umożliwić udział w ankietach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami, analizujemy informacje zgromadzone na temat użytkownika przekazane w ciągu ostatnich 7 (siedmiu) lat, liczonych wstecz od ostatniej interakcji z nami (np. daty przeczytania ostatniej wiadomości e-mail, daty ostatniego logowania na naszym urządzeniu itd.). Dzięki temu unikamy wysyłania komunikatów, które nie cieszą się faktycznym zainteresowaniem użytkownika.

Ogólnie, wskaźniki stosowane do tworzenia tej personalizacji są związane z:

- Płcią i wiekiem;

- Zainteresowaniami i pasjami;

- Analizą wykorzystania i upodobaniami dotyczącymi naszej Platformy.

Działania te wymagają wyrażenia wyraźnej zgody, której można dobrowolnie udzielić na Platformie. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać, korzystając z funkcji wskazanych w sekcji Prawa podmiotu danych .

 

4.   Jaki rodzaj danych podlega przetwarzaniu i jakie są konsekwencje odmowy przetwarzania?

 

Ujawnienie danych osobowych wymaganych w celu realizacji zobowiązań przedumownych i umownych jest niezbędne do obsługi żądania, a wszelka odmowa ujawnienia tych danych w całości lub części może uniemożliwić Technogym świadczenie Usługi.

Użytkownik ma ponadto prawo do dobrowolnego wyrażenia zgody na gromadzenie danych osobowych specjalnej kategorii, jeśli jest to wymagane w celu świadczenia Usługi w ekosystemie cyfrowym Technogym do spersonalizowanego treningu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Nieudzielenie zgody lub jej wycofanie spowoduje odłączenie usług treningowych w ekosystemie cyfrowym Technogym do spersonalizowanego treningu. Nadal można korzystać z konta Technogym do innych Usług, na przykład w celu korzystania ze strony internetowej www.technogym.com.

Ponadto użytkownik ma prawo do dobrowolnego wyrażenia zgody na profilowanie marketingowe określone powyżej, którą może wycofać w każdej chwili. Wszelkie zaniechanie udzielenia zgody lub wszelkie konsekwencje wynikające z wycofania zgody w żaden sposób nie będą wpływały na inne cele określone powyżej oraz na korzystanie z Usługi.

 

5.   Komu ujawniamy dane osobowe użytkownika?

 

W zależności od przypadku dane użytkownika mogą zostać ujawnione stronom trzecim. W szczególności w zależności od wymaganej przez użytkownika usługi dane mogą zostać ujawnione w każdym z poniższych przypadków:

 • Obiektom, w których użytkownik trenuje, które będą przetwarzać dane jako niezależny administrator danych, jeśli i w zakresie, w którym użytkownik zdecyduje się udostępnić dane tym stronom. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami w ramach zakładki „My Facilities” w sekcji „Settings” na koncie Technogym. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych przez administratorów danych, należy odnieść się do właściwych polityk prywatności; 
 • Stronom trzecim (jako niezależni administratorzy danych) bezpośrednio oferującym użytkownikowi swoje produkty i usługi, którym użytkownik zezwolił na dostęp do usługi (na przykład w przypadku korzystania z urządzeń osobistych do śledzenia treningów i podłączenia takiego urządzenia do swojego konta, lub jeśli użytkownik udostępnił swoje sesje treningowe na Facebooku lub aplikacji zewnętrznej). Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych przez administratorów danych, należy odnieść się do właściwych polityk prywatności;
 • Swojej społeczności Wellness, tzn. osobom, którym użytkownik postanowił udostępnić swoje wyniki treningowe (na przykład w przypadku udziału w rywalizacji lub zapisania się na zajęcia);
 • Spółkom zależnym lub dystrybutorom Technogym, którzy zapewniają lokalne wsparcie działań marketingowych oraz w zakresie dowolnych zapytań w odniesieniu do produktów i/lub usług;
 • Podmiotom, firmom lub agencjom, które zapewniają wsparcie i/lub usługi Technogym (na przykład usługi IT, usługi marketingowe i analizę lub działania konsultingowe), którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Technogym jako administrator danych;
 • Innym stronom, które muszą znać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takich przypadkach Technogym przekaże jedynie te dane, które będą absolutnie konieczne zgodnie z zasadą proporcjonalności i minimalnego przetwarzania.

6.   Międzynarodowe przekazywanie danych

 

W przypadku przekazywania danych użytkownika stronom trzecim zlokalizowanych poza terytorium UE dokonamy tego zgodnie z wymaganiami ustanowionymi przez Rozporządzenie UE nr 2016/679 („RODO”), stosując odpowiednie środki, aby uzasadnić transfer do państw trzecich 

7.   Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

 

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania przez użytkownika z naszej Usługi i/lub konta Technogym.

Nawet w przypadku usunięcia konta Technogym przez użytkownika możemy nadal kontynuować przetwarzanie jego danych osobowych jako administrator danych w imieniu Obiektu, którego członkiem jest użytkownik. Będziemy zobowiązani do poproszenia Obiektu o wskazanie odpowiedniego okresu przechowywania.

Po upłynięciu nieprzerwanego okresu 5 lat nieużywania konta Technogym prześle użytkownikowi dwa przypomnienia kwartalne o przysługującym prawie do przeniesienia danych (więcej informacji patrz punkt „Prawa podmiotu danych ”). Po wygaśnięciu drugiego przypomnienia do Technogym dane wykorzystane do celów Usługi ekosystemu Technogym do treningu precyzyjnego zostaną zanonimizowane w razie braku odpowiedzi.

Informacje powiązane z zakupami będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia okresu gwarancji, zgodnie z mającym zastosowanie okresem przedawnienia przewidzianym przez prawo.

Termin ten może zostać wydłużony w przypadku zakupów sprzętu oznaczonego numerem seryjnym, w odniesieniu do których Technogym przechowuje informacje na temat sprzedaży i dostawy sprzętu w oparciu o uzasadniony interes zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa sprzętu, nawet jeśli upłynął wymagany prawnie okres gwarancji, do 10 lat od daty wycofania danej maszyny z rynku.

Użytkownik może domagać się usunięcia konta Technogym w dowolnym momencie, jednak pomimo szybkiego usunięcia konta zgromadzone na nim dane oraz informacje związane z zakupami i/lub korzystaniem z Usługi będą przechowywane przez 10 lat, zgodnie z mającym zastosowanie okresem przedawnienia przewidzianym przez prawo. W przypadku anonimizacji danych nie będzie już możliwe odzyskanie danych użytkownika. 

Należy pamiętać, że w przypadku udostępnienia danych przez użytkownika Obiektowi, usunięcie konta Technogym nie oznacza braku dostępu do danych użytkownika przez Obiekt. Aby całkowicie wykasować dane, użytkownik musi skontaktować się z Obiektem i postępować zgodnie z wytycznymi ich polityki prywatności. 

Ponadto po uzyskaniu zgody dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do celów marketingowych do czasu wycofania przez użytkownika swojej wcześniejszej zgody:

 • w sekcji Ustawienia profilu na koncie Technogym lub
 • klikając łącze „unsubscribe” w dolnej części każdej otrzymanej wiadomości e-mail lub
 • wysyłając zapytanie do naszych osób kontaktowych wskazanych w punkcie 9 („Prawa podmiotu danych”).

8.   Korzystanie z Usługi przez nieletnich poniżej 16 roku życia

 

Dzieci poniżej 16 roku życia („Nieletni”) mogą utworzyć konto Technogym wyłącznie w odniesieniu do ekosystemu cyfrowego Technogym do spersonalizowanego treningu, przez aplikację Mywellness lub stronę internetową www.mywellness.com po uzyskaniu zgody rodzica.

W żadnym wypadku nie wykorzystujemy danych osobowych nieletnich do działań marketingowych.

9.   Jakie są prawa użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych i w jaki sposób może z nich korzystać?

 

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie dane osobowe są przetwarzane. W szczególności użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia oraz prawo do przeniesienia danych i prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych w przypadku spełnienia określonych warunków. Jeśli dane są przetwarzane do celów marketingowych lub w oparciu o nasz uzasadniony interes, użytkownik może zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z przysługującego prawa, należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres dpo@technogym.com lub pismo na adres pocztowy skierowane do rąk inspektora ochrony danych w Technogym S.p.A., Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Włochy. 

 

Poniżej opisano pokrótce prawa użytkownika w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Prawo do dostępu umożliwia użytkownikowi uzyskanie potwierdzenia od Technogym, czy przetwarza lub nie jego dane osobowe, a w razie konieczności uzyskanie dostępu do tych danych i powiązanych informacji.

 

 1. Prawo do sprostowania umożliwia użytkownikowi modyfikację nieprawidłowych danych osobowych bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz uwzględnienia celów przetwarzania danych, a także uzupełnienia niekompletnych danych.

 

 1. Prawo do usunięcia umożliwia użytkownikowi zażądanie usunięcia swoich danych bez nieuzasadnionego opóźnienia (np. jeśli dane osobowe nie są już dłużej wymagane do celu, do którego zostały zgromadzone), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez obowiązujące prawo (tzn. gdy przechowywanie danych użytkownika jest konieczne do celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi nałożonymi na administratora danych).

 

 1. Prawo do przeniesienia danych umożliwia użytkownikowi otrzymanie swoich danych osobowych dostarczonych Technogym w określonych okolicznościach wskazanych przez obowiązujące prawo w zorganizowanym, powszechnie stosowanym, czytelnym formacie z automatycznego urządzenia. Dane te użytkownik może wysłać do innego administratora danych, jeśli zezwalają na to przepisy prawa, o ile działania te nie naruszają praw i wolności innych osób; w przypadku określonych usług zastosowaliśmy zautomatyzowane systemy przenoszenia dostępne na koncie użytkownika.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych umożliwia użytkownikowi ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach przewidzianych przez obowiązujące prawo. W takiej sytuacji Technogym może kontynuować przetwarzanie danych użytkownika, ale jedynie w określonych przypadkach, na przykład w celu korzystania z przysługującego mu prawa do obrony oraz ochrony praw innej osobowy fizycznej lub prawnej.

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych umożliwia użytkownikowi w określonych okolicznościach przewidzianych przez obowiązujące prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile nie istnieją słuszne powody, prawa i wolności zezwalające Technogym na kontynuowanie przetwarzania tych danych.

 

Jeśli istnieją powody powiązane z określoną sytuacją, użytkownik może wnieść sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli oparty jest on o uzasadniony interes Technogym lub strony trzeciej. W takich przypadkach Technogym nie będzie dłużej przetwarzał danych, o ile nie istnieją żadne uzasadnione powody do kontynuowania przetwarzania.

 

W dowolnym momencie użytkownik może wnieść skargę do organu ochrony danych, jeśli nie uzyskał on satysfakcjonującej odpowiedzi od Technogym w odniesieniu do przysługujących praw lub jeśli uważa, że zostały one naruszone.