Cookie policy

Wprowadzenie

Ogólne informacje dotyczące polityki cookies Technogym S.p.A. dotyczą stron internetowych www.technogym.comwww.mywellness.com, pro.mywellness.com, cloud.technogym.com.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies wykorzystywane na stronie www.technogym.com sa znajdują się na dole tego powiadomienia wraz z instrukcjami, jak je włączyć lub wyłączyć.

Definicje, cechy i zastosowanie regulacji

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez stronę internetową na urządzenie użytkownika. Dane pliki są ponownie wysyłane na stronę podczas kolejnej wizyty. Cookies zapamiętują działania użytkownika i jego preferencje, aby ułatwić i zoptymalizować korzystanie ze strony (dane logowania, wybrany język, rozmiar czcionki, ustawienia wyświetlania itd.), aby nie było konieczności ponownego wprowadzania danych. Cookies są wykorzystywane do celów uwierzytelniania i monitorowania sesji, a także do przechowywania informacji o działaniach użytkowników uzyskujących dostęp do serwisu, a także mogą zawierać unikalny kod identyfikacyjny, który umożliwia śledzenie historii przeglądania użytkownika w samej witrynie w celu w celach statystycznych lub marketingowych. Podczas przeglądania strony internetowej użytkownicy mogą otrzymywać na swój komputer lub urządzenie mobilne pliki cookies z witryn lub serwerów internetowych innych niż odwiedzane (tzw. pliki cookie stron trzecich). Bez nich pewne operacje nie mogą być wykonywane.

Istnieją różne rodzaje plików cookie, które różnią się w zależności od cech i funkcji, i mogą pozostawać na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez określony czas. Pliki cookie sesjisą automatycznie usuwane, gdy przeglądarka jest zamknięta. Pliki trwałe cookies pozostają na urządzeniu użytkownika do ustalonego z góry terminu wygaśnięcia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi użytkownik nie zawsze jest zobowiązany do wyrażenia wyraźnej zgody na wykorzystywanie plików cookies. W szczególności techniczne pliki cookie używane wyłącznie w celu przesyłania informacji w sieci komunikacji elektronicznej lub te, które są ściśle niezbędne do świadczenia usługi specjalnie zamówionej przez użytkownika, czyli pliki cookie, które są kluczowe dla działania witryny lub niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi do wykonywania określonych czynności nie wymagają wyrażenia zgody.
Natomiast „profilujące pliki cookie”, które służą do tworzenia profili użytkowników i wysyłania materiałów reklamowych, które odpowiadają preferencjom wykazywanym przez użytkownika podczas przeglądania Internetu, wymagają uprzedniej zgody użytkownika.

Rodzaje plików cookies używanych przez strony internetowe oraz opcje ich włączania/wyłączania

Strona internetowa technogym.com wykorzystuje pliki cookies wymienione poniżej.
Witryna umożliwia użytkownikom włączanie lub wyłączanie plików cookie używanych w sposób wskazany poniżej, z wyjątkiem plików cookie stron trzecich: w ich przypadku użytkownik musi bezpośrednio zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez odpowiednich operatorów (patrz sekcja poniżej „Pliki cookie stron trzecich”).

Pliki cookie są podzielone na następujące kategorie:

  • Techniczne pliki cookie, pliki cookie dotyczące przeglądania lub sesji, są absolutnie niezbędne do działania witryny lub umożliwienia użytkownikom pełnego korzystania z zawartości i usług witryny.
  • Pliki cookie analityczne, które zapewniają operatorowi witryny internetowej wgląd w sposób korzystania z witryny. Te pliki cookie nie służą do zbierania informacji dotyczących tożsamości użytkowników ani żadnych danych osobowych. Gromadzone informacje są przetwarzane w sposób zbiorczy i anonimowy.
  • Funkcjonalne pliki cookie, które służą do aktywacji określonych funkcji witryny oraz do wyboru określonych kryteriów (takich jak język, wybrane produkty do zakupu itp.) w celu ulepszenia świadczonych usług.

UWAGA: wyłączenie technicznych i/lub funkcjonalnych plików cookie może uniemożliwić przeglądanie strony internetowej lub spowodować, że niektóre usługi i funkcje strony będą niedostępne lub nie w pełni funkcjonalne, a użytkownicy mogą zostać zmuszeni do zmiany lub ponownego, ręcznego wprowadzenia pewnych informacji lub preferencji za każdym razem, gdy odwiedzają witrynę.

  • Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie witryny lub serwera internetowego, które nie są wysyłane przez właściciela, wykorzystywane na potrzeby osób trzecich do własnych celów strony. Obejmuje to również pliki cookie dotyczące profilowania. Należy pamiętać, że wymienione poniżej osoby trzecie (wraz z hiperłączami do ich odpowiednich polityk prywatności) działają jako niezależni administratorzy danych gromadzonych za pośrednictwem wysyłanych przez nie plików cookie. W związku z tym użytkownicy muszą zapoznać się z polityką przetwarzania danych osobowych i informacji oraz formularzami zgody (w celu włączenia i wyłączenia odpowiednich plików cookie) dla każdej z tych stron trzecich. Ponadto należy pamiętać, że w odniesieniu do plików cookie analitycznych Google zostały zastosowane narzędzia zmniejszające łatwość identyfikacji za pomocą tych plików cookie poprzez maskowanie znacznych części adresu IP. Wykorzystanie tych plików cookie zostało również ustawione w taki sposób, że dostawca (Google) może ich używać wyłącznie w celu świadczenia danej usługi, przechowując je oddzielnie, a nie „wzbogacając” lub „porównując” dane z innymi posiadanymi przez siebie informacjami.

Linki do odpowiednich informacji dotyczących korzystania z plików cookie (zgodnie z wymogami Przepisów uproszczone ustalenia dotyczące dostarczania informacji i uzyskiwania zgody na pliki cookie – 8 maja 2014) wymieniono poniżej:
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

Nie będziemy używać plików cookie do zbierania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Możesz jednak odrzucić lub zablokować pliki cookie wysyłane przez naszą witrynę internetową lub dostawców zewnętrznych, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegóły dotyczące własnych plików cookie używanych przez tę witrynę są wymienione w poniższej tabeli.
Jak przeglądać i zmieniać pliki cookies za pomocą przeglądarki
Użytkownicy mogą wybrać, które pliki cookie mają być autoryzowane, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem powyższych linków. Ponadto użytkownicy mogą autoryzować, blokować lub usuwać (całkowicie lub częściowo) pliki cookie za pomocą określonych funkcji przeglądarki: jednak w przypadku wyłączenia wszystkich lub części plików cookie przeglądanie strony internetowej lub korzystanie z niektórych usług w całości może być niemożliwe, i/lub niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne lub mogą nie działać poprawnie i/lub użytkownicy mogą być zobowiązani do zmiany lub ręcznego ponownego wprowadzenia pewnych informacji lub preferencji za każdym razem, gdy odwiedzają witrynę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania preferencji dotyczących plików cookie w przeglądarce, zapoznaj się z następującymi instrukcjami dla każdej przeglądarki:

Instrukcje zarządzania plikami Cookies

Poniżej użytkownicy mogą wybrać i konkretnie wskazać, które pliki cookie chcą autoryzować.
Użytkownicy są informowani, że jeśli nie wyrażą zgody na techniczne pliki cookie, korzystanie ze strony internetowej, przeglądanie jej zawartości i korzystanie z powiązanych usług może być niemożliwe. Wyłączenie plików cookie może spowodować, że niektóre usługi lub funkcje strony internetowej nie będą dostępne lub nie będą działać poprawnie, a użytkownicy mogą być zmuszeni do zmiany lub ręcznego, ponownego wprowadzania pewnych informacji lub preferencji za każdym razem, gdy witryna jest odwiedzana.
Brak autoryzacji plików cookie stron trzecich nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony internetowej; jednakże, jako że te pliki cookie są wysyłane wyłącznie przez osoby trzecie i biorąc pod uwagę fakt, że operator strony internetowej nie kontroluje wysyłania tych plików cookie do użytkownika, można je wyłączyć jedynie poprzez dostęp do formularzy zgody przedstawionych powyżej, jeśli są dostępne, lub alternatywnie za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Linki do polityk prywatności i wszelkich formularzy zgody na korzystanie z plików cookie stron trzecich w tej witrynie znajdują się powyżej w sekcji Rodzaje plików cookie używanych przez witryny internetowe oraz opcje ich włączania/wyłączania.
W przypadku plików cookies wysyłanych bezpośrednio przez operatora serwisu, a także przesyłanych w ramach procedury udostępnionej na tej stronie, użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookies (w całości lub w części) korzystając z określonych funkcji przeglądarki (patrz przykład powyżej).
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie witryny internetowej będą przechowywane przez przeznaczony do tego celu techniczny plik cookie o cechach wskazanych w tabeli plików cookie. Jednak te pliki cookie mogą nie działać poprawnie w niektórych okolicznościach: w takim przypadku zalecamy usunięcie niechcianych plików cookie i uniemożliwienie korzystania z nich za pośrednictwem funkcji przeglądarki.

Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies zostaną zresetowane, jeżeli użytkownik korzysta z różnych urządzeń lub przeglądarek w celu uzyskania dostępu do serwisu.

name domain service type expirationDate Purpose
__qca .technogym.com Jeśli jesteś zalogowany do WordPress podczas wizyty, otrzymasz wszystkie pliki cookie WordPress. Trwałe 1 rok Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_dc_gtm_UA* .technogym.com Google Analitycs Analityczne cookies 2h Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_ga .technogym.com Google Analitycs Analityczne cookies 2 lata Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gali .technogym.com Google Analitycs Analityczne cookies 1 rok Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gat .technogym.com Google Analitycs Analityczne cookies 10 minut Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gat_TP .technogym.com Google Analitycs Analitycze cookies 10 minut Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gat_UA* .technogym.com Google Analitycs Analityczne cookies 10 minut Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gid .technogym.com Google Analitycs Analiticzne cookies 24h Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_uetsid .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie session Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
aw-afptc-rule-decline-13 .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 50 lat Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
aw-afptc-rule-decline-14 .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 50 lat Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
aw-afptc-rule-decline-6 .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 50 lat Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
CART .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 8h Informacje o produkcie, który użytkownik umieścił w koszyku
cookiepolicy_accepted .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 1h Przeczytano baner zgody na wykorzystywanie plików cookies
CUSTOMER .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 12h Identyfikowanie zarejestrowanego klienta
CUSTOMER_AUTH .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 12h Stan uwierzytelnienia użytkownika token
CUSTOMER_INFO .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 12h Informacje o użytkowniku token
CUSTOMER_RATES .technogym.com Techniczne Cookie Techniczne Cookie 12h User customer rates token
fpls_ga_bnd .technogym.com HTTP Cookie 1 rok Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
fpls_ga_cid .technogym.com HTTP Cookie 1 rok Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
frontend .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 12h Session id
optimizelyEndUserId .technogym.com Optymalne profilowanie plików cookie 6 miesięcy Optymalizacja platformy UsedID
TG017exit .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie session Identyfikator eksperymentu optymalizacji
userType .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 300 lat Użytkownik wyraził zainteresowanie Technogym
__atuvc www.technogym.com Przechowuje liczbę udostępnień na stronie Techniczny Cookie 1 rok Aktualizuje liczniki udostępniania społecznościowego dla strony
__atuvs www.technogym.com Przechowuje liczbę udostępnień na stronie Technicznne Cookie 10 minut Udostępnianie przez media społecznościowe Id
_hjIncludedInSample www.technogym.com Plik cookie oparty na sesjach, który pozwala Hotjar wiedzieć, czy odwiedzający jest uwzględniony w próbce używanej do generowania lejków. Techniczny Cookie session Zewnętrzny identyfikator użytkownika narzędzia do optymalizacji witryny
CACHED_FRONT_FORM_KEY www.technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 24h Sesja przeglądania
CATEGORY_INFO www.technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie session Informacje o przeglądanych kategoriach produktów
fpls_ga www.technogym.com HTTP Cookie HTTP Cookie 24h Techniczny plik cookie platformy dostarczania treści zewnętrznych
fpls_ga_gid www.technogym.com HTTP Cookie HTTP Cookie 1 rok Identyfikator użytkownika platformy dostarczania treści zewnętrznych
LAST_CATEGORY www.technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie session Ostatnio oglądana kategoria
liveagent_oref www.technogym.com Cookie ustawiony przez SalesForce wymagany do funkcji czatu Techniczny Cookie 10 lat Informacje o sesji czatu na żywo
liveagent_ptid www.technogym.com Cookie ustawiony przez SalesForce wymagany do funkcji czatu Techniczny Cookie 10 lat Informacje o sesji czatu na żywo
liveagent_sid www.technogym.com Cookie ustawiony przez SalesForce wymagany do funkcji czatu Techniczny Cookie session Informacje o sesji czatu na żywo
liveagent_vc www.technogym.com Cookie ustawiony przez SalesForce wymagany do funkcji czatu Technical Cookie 24h Informacje o sesji czatu na żywo
VIEWED_PRODUCT_IDS www.technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie session Lista ostatnio przeglądanych produktów
visited www.technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 10 minut Visited website information
adiErr .technogym.com HTTP Cookie HTTP Cookie 24h Unclassified
fs_uid .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie session Unclassified
geoip .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 2 dni Unclassified
geoip-js .technogym.com Techniczny Cookie Techniczny Cookie 2 dzień Unclassified
_hjShownFeedbackMessage www.technogym.com Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający minimalizuje lub wypełnia Incoming Feedback. Odbywa się to w taki sposób, że Incoming Feedback zostanie załadowany jako zminimalizowany, jeśli przejdą na inną stronę, na której jest ustawiony. Techniczne Cookie 1 dzień Techniczny plik cookie służący do optymalizacji witryny
liveagent_chatted www.technogym.com Cookie SalesForce wymagane do funkcji czatu Techniczne Cookie session Identyfikator zakończenia sesji czatu na żywo
__atssc www.technogym.com AddThis Techniczne cookies 1 miesiąc Pokazuje przyciski do udostępniania treści w mediach społecznościowych
__atuvc www.technogym.com AddThis Techniczne cookies 1 rok i 1 miesiąc Pokazuje przyciski do udostępniania treści w mediach społecznościowych
__atuvs www.technogym.com AddThis Techniczne cookies 1 godzina Pokazuje przyciski do udostępniania treści w mediach społecznościowych
__qca .technogym.com QuantCast Analityczne cookies 1 rok i 1 miesiąc Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_dc_gtm_UA-(*) .technogym.com Google Analytics Analityczne cookies 1 miesiąc Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_fbp .technogym.com Facebook Analityczne cookies 90 dni Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_ga .technogym.com Google Analytics Analityczne cookies 2 years Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gac_UA-(*) .technogym.com Google Analytics Analityczne cookies 90 dni Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gat_UA-(*) .technogym.com Google Analytics - Google Tag Manager Analityczne cookies 1 godzina Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gcl_au .technogym.com Google Analytics - Google Tag Manager Analityczne cookies 90 dni Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gcl_aw .technogym.com Google Analytics - Google Tag Manager Analityczne cookies 90 dni Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_gid .technogym.com Google Analytics Analityczne cookies 1 dzień Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_hjAbsoluteSessionInProgress .technogym.com HotJar Analityczne cookies 30 minut Ten plik cookie służy do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownika.
_hjTLDTest .technogym.com HotJar Analityczne cookies Sesja Cookie ustawiony przez HotJar, podczas gdy usługa próbuje określić najbardziej ogólną ścieżkę pliku cookiepath
_hjid .technogym.com HotJar Analityczne cookies 1 year Przechowywanie HotJar user ID
_uetsid .technogym.com Microsoft UET Analityczne cookies 1 dzień Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
_uetvid .technogym.com Microsoft UET Analityczne cookies 16 dni Zbiorcza analiza odwiedzin w serwisie
clrncegclid .technogym.com Genie Goals Techniczne cookies 1 miesiąc Kampania marketingowa, analiza
clrncepdg .technogym.com Genie Goals Techniczne cookies 1 miesiąc Kampania marketingowa, analiza
clrnceppc .technogym.com Genie Goals Techniczne cookies 1 miesiąc Kampania marketingowa, analiza
clrncepppc .technogym.com Genie Goals Techniczne cookies 1 month Kampania marketingowa, analiza
frontend .technogym.com Genie Goals Techniczne cookies 12 godzin Sesja przeglądania
optimizelyEndUserId .technogym.com Optymalizacja Techniczne cookies 6 miesięcy Unikalny ID użytkownika wykorzystywany do optymalizacji strony
sfcampid www.technogym.com www.technogym.com Techniczne cookies Sesje Marketingowe kampanie id
geoip www.technogym.com www.technogym.com Technicznecookies 1 miesiąć Dany cookie przechowuje informacje o języku użytkownika, aby wybrać odpowiedni widok
login_user www.technogym.com www.technogym.com Techniczne cookies 1 day Email użytkownika używany do autoryzacji
mkt_token www.technogym.com www.technogym.com Techniczne cookies 1 day Token uwierzytelniający zapytania użytkownika
rola www.technogym.com www.technogym.com Techniczne cookies 1 day Rola użytkownika na platformie Marketing
token www.technogym.com www.technogym.com Techniczne cookies 1 dzień Token uwierzytelniający zapytania użytkownika
język użytkownika www.technogym.com www.technogym.com Techniczne cookies 1 dzień Preferowany przez użytkownika język

*multiplicity of cookies with the same root

MOUSEFLOW:

Oprócz powyższych, ta strona korzysta z Mouseflow: narzędzia do analizy strony internetowej, które pozwala na odtwarzanie sesji, tworzenie map cieplnych, ścieżek, analizę formularzy, prowadzenie kampanii zwrotnych i inne podobne funkcje. Mouseflow może rejestrować kliknięcia, ruchy myszy, przewijanie, wypełnianie formularzy (naciśnięcia klawiszy) w niewyłączonych polach, odwiedzane strony i ich zawartość, czas spędzony na stronie, przeglądarkę, system operacyjny, typ urządzenia (komputer stacjonarny/tablet/telefon), rozdzielczość ekranu, typ odwiedzającego (pierwszy raz/powracający), odsyłającego, anonimowy adres IP, lokalizację (miasto/kraj), język i podobne metadane. Mouseflow nie zbiera żadnych informacji na stronach, na których nie jest zainstalowany, nie śledzi ani nie zbiera informacji poza tymi, które znajdują się w przeglądarce internetowej. Jeśli chcesz zrezygnować, możesz to zrobić pod adresem https://mouseflow.com/opt-out. Jeśli chcesz uzyskać kopię swoich danych, dokonać korekty lub usunąć je, skontaktuj się z nami w pierwszej kolejności lub, jako opcja dodatkowa, z Mouseflow pod adresemprivacy@mouseflow.com.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Mouseflow na stronie http://mouseflow.com/privacy/.

Więcej informacji na temat Mouseflow i RODO można znaleźć na stroniehttps://mouseflow.com/gdpr/.

Więcej informacji na temat Mouseflow i CCPA można znaleźć na stronie https://mouseflow.com/ccpa