Herstellen van de feestdagen

 Extreme diëten of overmatige lichaamsbeweging vormen geen oplossing

Tijdens de Kerstperiode onderbreken de meeste mensen hun trainingsschema. Gedurende deze periode bestaat het risico dat kracht, beweeglijkheid en aerobe prestaties afnemen en vaak ziet men een stijging in het lichaamsgewicht wegens een typische overvloed aan eten en een gebrek aan fysieke activiteit. Hiermee rekening houdend, hebben wij de beste methoden voor het recupereren van vorm en het wegnemen van een aantal valse zekerheden onderzocht.

Eerst en vooral, stop niet met eten! indien u uw voedselinname aanzienlijk reduceert, kan dit nadelige gevolgen hebben vanwege het feit dat dit kan leiden tot een afname van de spiermassa. Bovendien dient u overmatige aerobe lichaamsbeweging te vermijden. Meerdere uren hardlopen vormt niet noodzakelijkerwijs de beste methode voor het reduceren van lichaamsgewicht. Hoe meer tijd u op cardiovasculaire toestellen doorbrengt, des te minder tijd heeft u voor het uitvoeren van weerstandsgebaseerde oefeningen. Weerstandstraining blijkt effectiever te zijn voor het verbruiken van calorieën en het verbeteren van definitie en is derhalve geschikter voor het terugkrijgen van uw figuur zoals het voor de Kerstdagen was. Uiteraard helpen bepaalde cardiovasculaire oefeningen bij het verbruiken van calorieën, maar zij zijn het effectiefst wanneer zij worden gecombineerd met weerstandstraining.

Bovendien is het na een lange trainingsonderbreking met minder training begint en de belasting geleidelijk opbouwt. Hierdoor kunt u zich effectief aan de trainingsbelastingen aanpassen en het risico op overtrainen en blessures terugdringen. Aanbevolen wordt, uw capaciteiten opnieuw te beoordelen, een nieuw maximum voor 1 herhaling (repetition max, RM) voor uw oefeningen te bepalen en uitgaand van deze nieuwe resultaten een plan te ontwikkelen dat specifiek is voor uw doelstellingen. Het is eveneens belangrijk dat u er zich van bewust bent dat fysieke activiteiten en voeding nauw met elkaar zijn verbonden als het gaat om het behalen van optimale resultaten en dat u daarom dient te letten op uw consumptie van koolhydraten en vetten, ervoor zorgend dat deze in evenwicht zijn, en dat u uw consumptie van fruit en groenten verhoogd.

Vergeet de beweeglijkheid niet! De beweeglijkheid kan snel afnemen wanneer u ongetraind bent, zelfs wanneer het om korte perioden zoals een week gaat. Naast statische strekoefeningen na een training, zijn dynamische strekoefeningen voor aanvang van een training zijn van fundamenteel belang voor het reduceren van het risico op blessures.

Ten slotte veroorzaken extreme diëten en te veel lichaamsbeweging om na de Kerstvakantie weer in vorm te komen alleen nog meer problemen, zoals blessures of ziekte. U dient juist in eerste instantie minder te trainen en de intensiteit en het volume van uw training geleidelijk op te bouwen en dit te combineren met een gepast eetpatroon.