Ons retourbeleid

Uw behoeften en verwachtingen komen bij ons op de eerste plaats en wij hopen dat u altijd tevreden bent met de aankopen die u op technogym.com doet. Echter, voor het geval u onverhoopt van gedachten verandert of niet tevreden bent, leggen wij u hier uit hoe u een op de website gekocht product kunt retourneren of een op de website gekochte dienst kunt annuleren.

Hoe kan ik een product retourneren of een dienst annuleren?

Als u om wat voor reden dan ook niet helemaal tevreden bent met de producten die u op onze website hebt gekocht, kunnen wij retourzendingen accepteren binnen 14 dagen na de dag waarop u de producten in bezit hebt gekregen. Als u meerdere producten hebt gekocht met verschillende leveringsdatums, worden de 14 dagen berekend vanaf de dag waarop wij de laatste levering hebben gedaan.

Als u een dienst wenst te annuleren, hebt u 14 dagen vanaf de datum van de bestelling om te annuleren, tenzij u al hebt ingestemd met het starten van de dienst. U kunt uw abonnement op digitale inhoud dus niet annuleren wanneer het op uw verzoek binnen 14 dagen na de aankoopdatum is geactiveerd. U hebt in alle gevallen het recht om zonder opgaaf van redenen te annuleren.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons van uw beslissing op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar het adres customerservice-blx@technogym.com of een schriftelijke mededeling naar het adres Technogym Benelux, – Essebaan 63, 2908 LJ Capelle aan den IJssel – t.a.v. Klantenservice BLX, met gebruikmaking van het retourformulier. U hoeft het formulier in de bovenstaande link echter niet te gebruiken; het belangrijkste is dat u ons ervan in kennis stelt dat u de aankoop wilt annuleren. U hoeft uw kennisgeving van annulering alleen maar vóór afloop van de annuleringstermijn van 14 dagen te verzenden om aan de vereisten van de annuleringstermijn te voldoen.

Als u annuleert, worden alle betalingen die u aan ons hebt gedaan zonder onnodige vertraging gerestitueerd, inclusief de kosten voor levering en installatie (maar exclusief eventuele extra kosten als u voor een andere leveringsdienst had gekozen dan de standaardlevering die wij aanbieden). De restitutie wordt gedaan door overschrijving naar het rekeningnummer dat u vermeldt op het retourformulier; er zijn voor u in elk geval geen kosten verbonden aan de restitutie. De restitutie kan echter worden opgeschort totdat de producten zijn ontvangen of kan worden aangetoond dat de artikelen daadwerkelijk per post zijn verzonden, als dat eerst is gebeurd.

De producten moeten in hun oorspronkelijke staat van aankoop worden geretourneerd. Als kleding wordt geretourneerd, moeten de producten in hun oorspronkelijke staat worden verzonden, mogen ze niet gedragen of gewassen zijn en moeten ze worden geretourneerd met hun etiketten en in hun oorspronkelijke verpakking.

De rechtstreekse kosten voor het retourneren van kleding en/of accessoires die per koerier kunnen worden teruggestuurd, zijn voor rekening van de Klant. De kosten worden geacht gelijk te zijn aan de kosten die Technogym heeft gemaakt om de gekochte producten te verzenden. Voor het retourneren van andere soorten producten gelden de regels voor retourneren die hieronder worden uiteengezet en zijn de kosten voor rekening van Technogym.

Wij willen u er echter op wijzen dat u aansprakelijk kunt worden gehouden voor een waardevermindering van de producten als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen (bijvoorbeeld als u een product beschadigd hebt of er krassen op hebt gemaakt).

De specifieke voorwaarden voor het retourneren van apparatuur waarvoor een beroep moet worden gedaan op onze erkende installateurs en die voor het retourneren van accessoires en kledingstukken die per post kunnen worden teruggestuurd, worden hieronder nader uiteengezet.

Voor meer informatie over het recht om te annuleren, verwijzen wij u naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Hoe apparatuur te retourneren

Verzoek om retournering per e-mail

Neem contact op met de Klantenservice door een e-mail te sturen naar customerservice-blx@technogym.com.
Voeg het volledig ingevulde retourformulier bij. De Klantenservice zal een bevestiging sturen dat het verzoek om retournering is aanvaard, met instructies over hoe de apparatuur moet worden geretourneerd.

Ophalen van de apparatuur

Onze koerier zal telefonisch contact met u opnemen om de datum voor het ophalen af te spreken. De koerier is al volledig geïnstrueerd over het ophalen van de apparatuur en het afleveren daarvan bij ons. U hoeft geen aanvullende informatie te verstrekken.

Bevestiging van restitutie

Wij zullen overgaan tot restitutie zodra de geretourneerde producten door ons kwaliteitscontroleteam zijn onderzocht. Wij sturen u een bevestigingsmail zodra de retourzending is verwerkt en aanvaard. Het is mogelijk dat u een paar dagen moet wachten voordat u de restitutie op uw bankafschrift ziet.

Wij zullen alle van de klant ontvangen betalingen zonder onnodige vertraging restitueren, rekening houdend met het tijdstip waarop wij het geretourneerde product daadwerkelijk hebben ontvangen. Het betaalde bedrag zal volledig worden gerestitueerd, alleen verminderd met de waarde van eventuele schade die wij aan het geretourneerde product constateren.

Hoe kledingstukken en accessoires te retourneren

Verzoek om retournering per e-mail

Neem contact op met de klantenservice door een e-mail te sturen naar: customerservice-blx@technogym.com. Voeg bij uw e-mail het volledig ingevulde retourformulier. De Klantenservice zal een bevestiging sturen dat het verzoek om retournering is aanvaard, met instructies voor het retourneren.

U ontvangt de bevestigingsmail en verpakt het product voor retournering

Wanneer u de bevestigingsmail van onze Klantenservice hebt ontvangen, kunt u het product verpakken om het klaar te maken voor ophaling. Wij raden u aan de doos te gebruiken waarin u het product hebt ontvangen en deze goed te verzegelen. Wij verzoeken u om etiketten, stickers of andere instructies die bij levering op de verpakking zaten, te verwijderen of bedekken.

Retournering van het product

Onze koerier zal telefonisch contact met u opnemen om de datum voor het ophalen af te spreken. De koerier is al volledig geïnstrueerd over het ophalen van de kledingstukken en accessoires en het afleveren daarvan bij ons. U hoeft geen aanvullende informatie te verstrekken. Houdt u er rekening mee dat het product binnen 14 dagen na de datum van uw kennisgeving van annulering moet worden verzonden. U moet de producten vóór het einde van de retourperiode van 14 dagen retourneren.

Bevestiging van restitutie

Wij zullen overgaan tot restitutie zodra de geretourneerde producten door ons kwaliteitscontroleteam zijn onderzocht. Wij sturen u een bevestigingsmail zodra de retourzending is verwerkt en aanvaard. Het is mogelijk dat u een paar dagen moet wachten voordat u de restitutie op uw bankafschrift ziet. Wij verbinden ons ertoe alle ontvangen betalingen zonder onnodige vertraging te restitueren. Het betaalde bedrag zal volledig worden gerestitueerd, tenzij wij constateren dat het geretourneerde product beschadigd is, in welk geval wij een bedrag zullen inhouden dat overeenkomt met de waardevermindering van de producten die u hebt geretourneerd.