ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου») έχει σκοπό να σκιαγραφήσει τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς μέσω της ιστοσελίδας technogym.com/gr θα χρησιμοποιηθούν, θα αποθηκευθούν και θα προστατευθούν από εμάς, με σκοπό την εκ μέρους μας επικοινωνία μαζί σας και την παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας, ενώ παράλληλα θα συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2019 - εφεξής καλούμενος ως «ΓΚΠΔ»).

Η ιστοσελίδα technogym.com/gr λειτουργεί από την Technogym S.p.A., με έδρα στην Ιταλία, στην οδό Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italy (εφεξής «Technogym») και την UNLIMITED SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΗΣ, με έδρα στην Ελλάδα, στην οδό Λεωφόρος Βουλιαγμένης 96, Τ.Κ. 16675, Γλυφάδα (Α.Φ.Μ. 094033682 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (εφεξής καλούμενη ως «Διανομέας της Technogym»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί συμπλήρωμα της Πολιτικής Απορρήτου της Technogym, η οποία ισχύει για την συνολική αλληλεπίδραση σας με την παγκόσμια ιστοσελίδα της Technogym. Για να έχετε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη, καθώς και πιο πληρέστερη ενημέρωση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει και τις δύο πολιτικές.

Σχετικά με τους υπεύθυνους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην «Ιστοσελίδα» technogym.com/gr θα λάβουν επεξεργασία από:
• την εταιρεία Technogym S.p.A., με έδρα στην Ιταλία, στην οδό Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC) (εφεξής «Technogym»), και
• την εταιρεία UNLIMITED SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, με έδρα στην Ελλάδα, στην οδό Λεωφόρος Βουλιαγμένης 96, 16675, Γλυφάδα (εφεξής ο «Διανομέας της Technogym»)

και αμφότερες οι εταιρείες θα ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων (εφεξής καλούμενες συλλογικά ως «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας», «εμείς», «εμάς» ή «μας»), και θα προσδιορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας σύμφωνα με γραπτό διακανονισμό. Για κάθε ερώτημα ή άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω της Ενότητας Σελίδας Πληρωμής, η βασική επικοινωνία θα γίνεται με τον Διανομέας της Technogym, στην διεύθυνση:
«UNLIMITED SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΗΣ » Λεωφόρος Βουλιαγμένης 96, Γλυφάδα, 166 75, Ελλάδα, ΑΦΜ: 094033682/ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
E-mail:   dpo-fitness@faisgroup.gr
Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις Αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κάθε μελλοντική μεταβολή του παραπάνω κανονιστικού πλαισίου θα συμπεριληφθεί στην παρούσα Πολιτική.
Η Πολιτική αυτή αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των «Όρων Χρήσης» και της «Πολιτικής για τα Cookies» της ιστοσελίδας technogym.com/gr. Σας συνιστούμε επίσης να διαβάσετε την «Πολιτική για τα Cookies» και τους «Όρους Χρήσης» της ιστοσελίδας technogym.com/gr, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών που παρέχουμε.
Για κάθε διευκρίνηση, ερώτηση ή νομική απαίτηση σχετικά με το δικό σας απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, με κατάθεση αιτήματος στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, αναγράφοντας «απόρρητο» στο θέμα του μηνύματος, το οποίο θα υποβληθεί μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo-fitness@faisgroup.gr, ή με ταχυδρομική επιστολή στην διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στέλνοντας email ή ταχυδρομική επιστολή (υπόψη «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων»).

Ωστόσο, παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για κάθε Υπεύθυνο Επεξεργασίας ξεχωριστά, ή εναντίον κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας ξεχωριστά.

1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Ο όρος Προσωπικά Δεδομένα θα σημαίνει κάθε είδους πληροφορία που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή κάθε είδους πληροφορία σχετικά με το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα δεδομένα, και το οποίο ταυτοποιείται ή καθίσταται ταυτοποιήσιμο μέσω αυτών. Τέτοιου είδους δεδομένα, όπως ορίζεται από τον Νόμο και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Διατάξεις, είναι, για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο του μέλους, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση email, καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως είναι το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης και η διεύθυνση ΙΡ.

2. Για ποιους λόγους χρειάζεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, των οποίων η συλλογή προβλέπεται από τον Νόμο και τους «Όρους Χρήσης».
Κατά κύριο λόγο, χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ενότητας «Σελίδα Πληρωμής» της Ιστοσελίδας του εμπορικού μας καταστήματος, με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντων Technogym, και της παράδοσης των προϊόντων αυτών σε εσάς. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών επισκευής (σέρβις) και ορθής συντήρησης των δικών σας προϊόντων Technogym. Εάν ζητήσετε την έκδοση τιμολογίου, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας, όπως η Εταιρική Επωνυμία, το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ, το Είδος Επιχείρησης, η Έδρα και τα Στοιχεία Τηλεφωνικής Επικοινωνίας (σταθερής και κινητής). Σύμφωνα με μια τέτοια σύμβαση πώλησης, ενδέχεται να χρειαστούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τυχόν ερωτήσεις, αλληλογραφία, ανησυχίες ή παράπονα που έχετε υποβάλλει, ή προκειμένου να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία σχετικά με την Εταιρεία, την Ιστοσελίδα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τυχόν προσφορές, εφόσον επιλέξετε να δώσετε την συγκατάθεση σας για την χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ και δημοσιότητας.
Θα συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν εγγραφείτε ως Μέλος, ή εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και συμπληρώσετε τις φόρμες «τηλεφωνική επικοινωνία» και «γραπτή επικοινωνία» στην ιστοσελίδα technogym.com/gr, με σκοπό να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία σχετικά με την Εταιρεία, την Ιστοσελίδα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τυχόν προσφορές, εφόσον επιλέξετε να δώσετε την συγκατάθεση σας για την χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ και δημοσιότητας. Το email σας θα παραμείνει στην βάση δεδομένων της Εταιρείας για σκοπούς υπηρεσιών διαφήμισης μέσω email, ή έως ότου ζητήσετε ρητά να απεγγραφείτε από τον κατάλογο. Μπορείτε να απεγγραφείτε χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους απεγγραφής που περιλαμβάνονται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία που σας στέλνουμε. Για όσο χρονικό διάστημα παραμένει το email σας στην Εταιρεία, στην βάση δεδομένων της technogym.com/gr, θα λαμβάνετε στο email σας τακτικά ενημερωτικά δελτία από εμάς.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως είναι το Όνομα, το Επώνυμο, το Email και ο Αριθμός Τηλεφώνου, καθώς και τον κωδικό αναφοράς παραγγελίας που μας δηλώνετε στην επικοινωνία σας με την Εξυπηρέτηση Πελατών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό να σας βοηθήσουμε με τις τρέχουσες παραγγελίες σας, καθώς και με σκοπό να σας ενημερώσουμε για νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες.
Κατά τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες, συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως το Όνομα, το Επώνυμο, η Διεύθυνση Αποστολής, η Διεύθυνση Email σας, ο Αριθμός Τηλεφώνου σας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία η οποία θεωρείται απαραίτητη από τον νόμο προκειμένου να ολοκληρώσουμε, να εκτελέσουμε και να στείλουμε την παραγγελία σας.
Εάν μας δηλώσετε τα προσωπικά δεδομένα ενός τρίτου προσώπου (όπως το Όνομα, το Επώνυμο, την Διεύθυνση και τον Αριθμό Τηλεφώνου) στην Ιστοσελίδα αυτή, τότε θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα Τρίτου Προσώπου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Κατά την πραγματοποίηση μιας ηλεκτρονικής πληρωμής (με χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, ή άλλου παρόμοιου εργαλείου), θα ανακατευθυνθείτε στην ασφαλή ιστοσελίδα του εξουσιοδοτημένου φορέα διεκπεραίωσης πληρωμών / ιδρύματος πληρωμών, με σκοπό να δηλώσετε στην οντότητα αυτή τα στοιχεία πληρωμής σας. Μολονότι συνεργαζόμαστε αποκλειστικά και μόνο με έμπιστους και επισήμως εγκεκριμένους φορείς διεκπεραίωσης πληρωμών και ιδρύματα πληρωμής, δεν παρέχουμε ουδεμία εξασφάλιση, ούτε οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με της εκ μέρους τους επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια μιας πληρωμής. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών απορρήτων τους, προτού τους δώσετε τα δεδομένα σας. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα φέρουμε ουδεμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση λογοδοσίας, για τυχόν παραβίαση, απώλεια, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, ή άλλο παρόμοιο συμβάν που θα περιλαμβάνει τα δεδομένα σας, κατά την επεξεργασία τους από οποιονδήποτε φορέα διεκπεραίωσης πληρωμών ή ίδρυμα πληρωμών.

Χρειαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. τον Ελληνικό Κώδικα Φορολογίας, το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας καταναλωτών), δεδομένου ότι θα πραγματοποιήσουμε μια πώληση, θα εκδώσουμε φορολογικό τιμολόγιο για την αγορά σας, θα εκδώσουμε πιστοποιητικό εγγύησης, και θα φροντίσουμε τα προϊόντα να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τους Όρους Πώλησης.
Επιπλέον, θα προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων σας εάν υπάρχει έννομο συμφέρον για εμάς, εκτός από την περίπτωση που το δικό σας συμφέρον ή τα θεμελιώδη σας δικαιώματα υπερέχουν του συμφέροντος αυτού. Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρείας μας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ανάλυση δεδομένων, οι δοκιμές, η έρευνα, οι στατιστικοί λόγοι και η αντιμετώπιση προβλημάτων.
Οι σκοποί και η νομική βάση που τίθενται παραπάνω αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, ως κοινοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η Technogym πραγματοποιεί περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Technogym. Έως κάποιον βαθμό, ενδέχεται να αποτελέσουμε εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος για τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

3. Ποια είναι η νομική βάση για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Για ορισμένες από τις χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων (όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω), οι ισχύοντες νόμοι περί προστασίας δεδομένων μας παρέχουν νομική βάση η οποία μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς την συγκατάθεση σας.
Αυτή περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση των πληροφοριών από εμάς είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστεί μια σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς, ή προκειμένου να προχωρήσουμε το αίτημα σας προτού συνάψουμε μια σύμβαση με εσάς, όπως, λόγου χάρη, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας, να παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση και υπηρεσίες υποστήριξης σε εσάς, ή για να διαχειριστούμε τον λογαριασμό χρήστη που παρέχουμε σε εσάς. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένες περιστάσεις (όπως αυτές που περιγράφουμε παρακάτω) στις οποίες έχουμε έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εφόσον λαμβάνεται κάθε φροντίδα σχετικά με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα σας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οργανώνουμε αποτελεσματικά την βάση δεδομένων μας και κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας πραγματοποιούν αγορές σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, καθώς και για να σας στέλνουμε διαφημιστικές ειδοποιήσεις, αφού είστε πελάτες των προϊόντων Technogym. Μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικές ειδοποιήσεις, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο απεγγραφής στο κάτω μέρος κάθε email, ή επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dpo-fitness@faisgroup.gr   Προκειμένου να προβούμε σε έρευνα και ανάλυση των δεδομένων σας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών αγοράς), δεδομένου ότι αυτό μας βοηθάει να κατανοούμε καλύτερα τους πελάτες μας, το ποιόν τους, και τους τρόπους με τους οποίου αλληλεπιδρούν μαζί μας, Προκειμένου να βελτιώσουμε και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας (παραδείγματος χάριν, για στατιστικούς, δοκιμαστικούς και αναλυτικούς σκοπούς, καθώς και για αντιμετώπιση προβλημάτων), και Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι γνωρίζετε για τυχόν αλλαγές στην Ιστοσελίδα ή στους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Στις περιπτώσεις που διαθέτουμε νομική βάση προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας χωρίς την συγκατάθεση σας (όπως περιγράψαμε προηγουμένως), η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκπληρώνει το καθήκον μας να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα με δίκαιο, νόμιμο και αναμενόμενο από εσάς τρόπο, δεδομένης της φύσης της μεταξύ μας σχέσης, δίνοντας σας την αρμόζουσα προειδοποίηση και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται συγκατάθεση για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, η οποία παρέχεται είτε κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο συγκατάθεσης, ή με κοινοποίηση της συγκατάθεσης σας (παραδείγματος χάριν, μέσω email, ή με την παροχή μη υποχρεωτικών πληροφοριών, προφορικά στο κατάστημα, ή σε κάρτα καταστήματος), η συγκατάθεση σας θα αφορά στην χρήση των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της ειδικής συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει.

4. Πως προστατεύουμε τα δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς στα εσωτερικά μας συστήματα;

Προστατεύουμε το απόρρητο σας με διάφορους τρόπους: Τα προσωπικά σας δεδομένα εισάγονται στα πληροφοριακά μας συστήματα με πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, με προσθήκη ρυθμίσεων ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, και με βάση τις αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας στην επεξεργασία. Η πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασμών χρηστών περιορίζεται στα άτομα που χρειάζονται την πρόσβαση για την εκτέλεση της εργασίας τους. Χρησιμοποιούμε πλήρεις ελέγχους σύνδεσης και κωδικών πρόσβασης στα συστήματα μας. Οι έλεγχοι εμπιστευτικότητας και πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους και επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την περαιτέρω προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
Τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από το προσωπικό μας που έχει εξουσιοδότηση να πραγματοποιεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, στο προσωπικό που ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες: Τεχνικοί πληροφοριακών συστημάτων, διοικητικό προσωπικό, υπηρεσίες πελατών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα στελέχη παροχής υποστήριξης πελατών έπειτα από την πώληση, στελέχη μάρκετινγκ, καθώς και άλλα άτομα που χρειάζεται να επεξεργάζονται δεδομένα σε αναγκαίες περιπτώσεις.
Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
Με την χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα technogym.com/gr, δηλώνετε ότι είστε άνω των 15 ετών, καθώς και ότι αποδέχεστε και συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και πιο συγκεκριμένα:

1. Εγγραφή ως Μέλος - Δημιουργία Λογαριασμού στην ιστοσελίδα technogym.com/gr
Όταν εγγράφεστε ως Μέλος, ή όταν συνδέεστε στον Λογαριασμό Μέλους με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα technogym.com/gr θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για κάθε αναγκαίο σκοπό προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την συναλλαγή της μαζί σας.

2. Συμπλήρωση παραγγελίας
Κατά την συμπλήρωση της παραγγελίας σας, εάν πληκτρολογήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα technogym.com/gr θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για κάθε αναγκαίο σκοπό προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την συναλλαγή της μαζί σας. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα technogym.com/gr θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για τυχόν επιστροφές προς εσάς, στην περίπτωση που ασκήσετε το Δικαίωμα Υπαναχώρησης που προβλέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και από τον Νόμο.

3. Ενέργειες Προώθησης και Διαφήμισης
Με την εγγραφή στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου στην ιστοσελίδα technogym.com/gr, συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα technogym.com/gr θα επεξεργαστεί και θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς προώθησης, όπως, για παράδειγμα, διαφημιστικές δραστηριότητες, π.χ. με αποστολή email που θα περιέχουν γενικές πληροφορίες ή email διαφημιστικής φύσεως (ενημερωτικά δελτία) σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Εάν επιθυμείτε, η technogym.com/gr θα παραιτηθεί του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα, ωστόσο, θα πρέπει να αιτηθείτε, ή να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες διαδικασίες για να απεγγραφείτε από τον κατάλογο μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία της technogym.com/gr. Μπορείτε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να στείλετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo-fitness@faisgroup.gr ή να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις ενημερωτικού δελτίου, ή να απεγγραφείτε μέσω του Λογαριασμού Μέλους που διατηρείτε, ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς.

5. Επεξεργασία με αντικείμενο τις παραπλανητικές πρακτικές

Σύμφωνα με τον Νόμο, η Εταιρεία οφείλει να αναφέρει στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε παράνομη παραβίαση της Βάσης Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, ή της βάσης δεδομένων ενός τρίτου που επεξεργάζεται δεδομένα, σε κάθε σχετικά πρόσωπα και αρχές, εντός 72 ωρών έπειτα από την παραβίαση, εφόσον καθίσταται εμφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχουν παραβιαστεί.
Με την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής στην ιστοσελίδα technogym.com/gr, συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που υπάρχουν εύλογα δεδομένα, και εάν απαιτείται από ειδικές περιστάσεις, η ιστοσελίδα technogym.com/gr θα δικαιούται να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει κάθε απαραίτητο δεδομένο με σκοπό την αποκάλυψη, καθώς και την καταγγελία προσφορών που έχουν δημιουργηθεί για παραπλανητικούς σκοπούς, καθώς και κάθε άλλη παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της ιστοσελίδας technogym.com/gr.

6. Κοινοποίηση στις Νομικές Υπηρεσίες για λόγους Νομικών Διατάξεων και/ή απουσίας αυτών

Δεδομένου ότι η προώθηση δεδομένων απαγορεύεται από τον Νόμο, συναινείτε στην προώθηση των προσωπικών σας δεδομένων στις διωκτικές και εποπτικές αρχές, με σκοπό την απαραίτητη προστασία από κινδύνους, ή για σκοπούς κρατικής και δημόσιας ασφάλειας, καθώς και για την δίωξη για τέλεση ποινικών αδικημάτων.

7. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων, στην οποίων έχουμε πρόσβαση εμείς, καθώς και άλλα μέλη των εταιρειών μας. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οργανώνουμε αποτελεσματικά την βάση δεδομένων μας και κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας πραγματοποιούν αγορές σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.
Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στις παρακάτω κατηγορίες επιλεγμένων τρίτων μερών, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου:
• Μεταφορείς, ταχυδιανομείς, και εταιρείες αποστολής που εμπλέκονται στην παράδοση της παραγγελίας προϊόντων Technogym που έχετε κάνει. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κατά την επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την παράδοση των προϊόντων σε εσάς, ο μεταφορέας / ταχυδιανομέας ή η εταιρεία αποστολής θα δικαιούται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτους τέτοιας φύσεως, και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλέγουμε έμπιστους συνεργάτες, οι οποίοι, όμως, θα έχουν την ευθύνη των δεδομένων σας άπαξ και η μεταφορά μας ληφθεί κανονικά.
• Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών (για παράδειγμα, υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων), επιχειρηματικοί συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβοι για την εκτέλεση κάθε είδους σύμβασης που συνάπτουμε με εσάς (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι λειτουργίες Ιστοσελίδας, οι έρευνες για απάτη, η είσπραξη λογαριασμών, και τα προγράμματα συνεργασίας και επιβραβεύσεων).
• Φορείς επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές, ή εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, με σκοπό να ανταποκριθούμε σε έγκυρο αίτημα στα πλαίσια ποινικής έρευνας ή ισχυρισμού περί παράνομης δραστηριότητας, ή άλλου είδους δραστηριότητας μέσω της Ιστοσελίδας, η οποία ενδέχεται να εκθέσει εμάς και/ή τον χρήστη, ή τρίτους σε νομικό κίνδυνο ή αξιώσεις αποζημίωσης, και
• Άλλες επιχειρηματικές οντότητες, εάν και εφόσον σχεδιάζουμε την συγχώνευση με μια επιχειρηματική οντότητα, ή την εξαγορά από αυτήν. Εάν προκύψει τέτοιος συνδυασμός, θα απαιτήσουμε από την νέα συνδυαστική οντότητα να τηρήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τα δεδομένα σας.
Τα παραπάνω τρίτα μέρη, τα οποία ενδέχεται να λάβουν τα δεδομένα σας, θα προβούν σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που διευκρινίζονται παραπάνω, και με τρόπο που θα είναι σύμφωνος με τον νόμο. Θα διατηρούμε έναν κατάλογο των τρίτων μερών στα οποία κοινοποιούνται δεδομένα, ο οποίος θα διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

8. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας και με ποιον τρόπο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να παρέχουμε τις σχετικές υπηρεσίες σε εσάς, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να διατηρείτε επικοινωνία με εμάς, ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να παρέχουμε αναφορές και αναλύσεις σχετικά με ζητήματα υποστήριξης. Ακόμη και εάν υποβάλετε αίτημα διαγραφής των δεδομένων σας, θα μπορούμε να τα διατηρήσουμε σε μια μορφή που δεν θα σας ταυτοποιεί. Εάν καταστεί απαραίτητο ή αναγκαίο, σε λογικά πλαίσια, να συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, να επιλύσουμε διαφορές, να αποτρέψουμε απάτη και κατάχρηση, ή να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε ορισμένα από τα απαιτούμενα στοιχεία σας, ακόμη και εάν έχετε κλείσει τον λογαριασμό σας, ή εάν αυτός δεν είναι πλέον αναγκαίος για την παροχή των υπηρεσιών σε εσάς.

9. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα εξής δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Δικαίωμα ενημέρωσης: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να σας πληροφορήσει σχετικά με την επεξεργασία στην οποία θα υποβληθούν τα δεδομένα σας, όπως για το ποια δεδομένα θα λάβουν επεξεργασία, για ποιους σκοπούς, και για το χρονικό διάστημα της διατήρησης τους, με σαφείς και απλές διατυπώσεις.
• Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μια βεβαίωση σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουν επεξεργασία ή όχι, και εάν λαμβάνουν επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
• Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διορθώσει τυχόν ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να συμπληρώσει τυχόν ατελή δεδομένα.
• Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, και η απαίτηση σας θα εκπληρωθεί εφόσον πληρούνται ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να διασφαλίσετε ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα περιορίσει την επεξεργασία, εφόσον πληρούνται ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε κάθε αντίρρηση, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να διακόψει την επεξεργασία, εκτός και εάν αποδείξει ότι υπάρχουν επείγοντες νομικοί λόγοι που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκείμενο των δεδομένων, ή με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων αξιώσεων.
• Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να μην υποβληθείτε, σε σχετική περίσταση, σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
• Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να σας δώσει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς έχετε χορηγήσει με δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, ή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να μεταφέρει τα δεδομένα αυτά σε άλλον εξυπηρετητή.
Προκειμένου να διευκολύνει την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διασφαλίσει την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα αιτήματα σας.
Διατηρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή το δικαίωμα πληροφόρησης ή ένστασης σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τον σχετικό νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό, κάθε αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρεία γραπτώς, ή με την αποστολή σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dpo-fitness@faisgroup.gr, ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο …………….. καθημερινά από … το πρωί έως …. το απόγευμα (εκτός από αργίες).
Απαντάμε στα Αιτήματα σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος σας. Ωστόσο, εάν το Αίτημα σας είναι περίπλοκο, ή εάν έχετε υποβάλει μεγάλο αριθμό Αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός ενός μηνός εάν θα χρειαστεί να παρατείνουμε την προθεσμία για (2) δύο επιπλέον μήνες, εντός των οποίων θα απαντήσουμε.
Εάν τα Αιτήματα σας είναι σαφώς αβάσιμα ή υπερβολικά, ειδικά λόγω των επαναλήψεων τους, η Εταιρεία θα δικαιούται να επιβάλλει την πληρωμή μιας εύλογης χρέωσης, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος που απαιτείται για την παροχή πληροφοριών ή για την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας, ή θα μπορεί επίσης να αρνηθεί την περαιτέρω εξέταση του Αιτήματος.
Το παρόν κείμενο ενδέχεται να τροποποιηθεί με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο του.
Εάν μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων με συγκεκριμένο τρόπο ή την διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, και ο τρόπος επεξεργασίας ή στα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να διευκολύνουμε την δική σας χρήση της Ιστοσελίδας, ή απαιτούνται προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε μια υπηρεσία (όπως είναι η διαχείριση του διαδικτυακού σας λογαριασμού), ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή την υπηρεσία όπως προηγουμένως.
Τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω δεν επεκτείνονται σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα.
Εάν θεωρείτε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας παρακρατούνται με παράνομο τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια από τις Εποπτικές Αρχές που είναι αρμόδιες για την συμμόρφωση με τους Κανόνες Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10. Με ποιο τρόπο μπορούμε να τροποποιήσουμε την πολιτική αυτή;

Κάθε τροποποίησης του παρόντος κειμένου θα τεθεί σε ισχύ από την στιγμή που η τροποποιημένη Πολιτική θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα technogym.com/gr της εταιρείας μας και τις υπηρεσίες της αφότου έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, η χρήση αυτή θα δηλώνει ότι αποδέχεστε άνευ όρων αποδοχή τις τροποποιήσεις αυτές. Εάν διαφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, και με τις δυνάμει τροποποιήσεις της, οφείλετε να διακόψετε την χρήση της Ιστοσελίδας technogym.com/gr.
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την πιο πρόσφατη ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου προτού υποβάλετε τα δεδομένα σας.
Εάν όχι, η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας έπειτα από την ημερομηνία εφαρμογή ισχύος των τροποποιήσεων θα συνεπάγεται στην αποδοχή των νέων όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
Τελευταία ενημέρωση …………………