TC2018 - RO

LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD©” – Ediția 2018

Condițiile inițiativei

Introducere.

Living Well S.R.L. intenționează să lanseze o campanie de conștientizare publică despre importanța activității fizice pentru a lupta împotriva obezității și stilului de viață sedentar.

 • În afară de promovarea activității fizice, Living Well S.R.L. va publica Inițiativa pe mediile specifice care vor permite centrelor de fitness:
  • să crească înscrierile și participarea membrilor;
  • să crească numărul de membri (participanții trebuie să meargă un centru de fitness care participă la Inițiativă).
 • Pentru aceasta, Living Well S.R.L. lansează o campanie (“Inițiativa”) care va avea loc în centrele de fitness din Romania. Echipamentele Technogym® specifice din cadrul centrelor de fitness participante vor înregistra antrenamentele efectuate de către membrii fiecărui centru de fitness și le vor transforma în date de tip “MOVEs” (unitatea de măsurare pentru mișcare adoptată de ecosistemul Technogym®), stabilindu-se astfel o colecție de unități MOVEs de la centrele de fitness participante.

 

Articolul I. Condițiile Inițiativei

Promoterul:

 • Inițiativa este promovată de Living Well S.R.L. (înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14896/03.09.2008) (denumită în continuare “Promoter”), o persoană juridică înființată și funcționând potrivit legislației din Romania. Sediul Promoterului este str. Tipografilor nr. 29, Sector 1, București, Romania.

 

Cerințe:

 • Sunt eligibile să participe la Inițiativă centrele de fitness din Romania (denumite în continuare “Centrele”) ce dețin echipamente de cardio și de forță purtând marca Technogym® și care sunt conectate la platforma de cloud mywellness® și rulează aplicația CHALLENGE;
 • Nu sunt luate în calcul datele MOVEs înregistrate în afara Centrelor sau cele introduse manual. Numărul maxim de MOVEs pe zi (nu per antrenament) acceptat pentru fiecare utilizator final care participă la Inițiativă și care poate fi generat în interiorul Centrului este de 2.000 de MOVEs.

 

Beneficiar:

 • Fiecare Centru trebuie să nominalizeze un beneficiar (denumit în continuare “Beneficiar”) care va primi premiul în cazul în care respectivul Centru realizează nivelul necesar de unități MOVEs pentru a fi desemnat câștigător, în condițiile prezentate mai jos. Beneficiarul trebuie să fie o organizație non-profit activând în domeniul luptei împotriva obezității și stilului de viață sedentar, având sediul în aceeași localitate cu Centrul și care poate beneficia de sponsorizare în condițiile legii.
 • Organizația nominalizată drept Beneficiar al premiului trebuie să fie desemnată și identificată până la inceputul competiției în conformitate cu Articolul III.

 

Premii:

 • Fiecare Centru care atinge un număr de 10.000.000 (zece milioane) de MOVEs va primi un premiu constând în produse Technogym® și servicii D&I în valoare de000,00 Euro inclusiv TVA, valoare determinată considerând prețul de vânzare cu amănuntul, spre a fi donate Beneficiarului (“Premiul Top Level”).
 • Fiecare Centru care atinge un număr de 3.000.000 (trei milioane) de MOVEs va primi un premiu constând în produse Technogym® și servicii D&I în valoare de 3.000 Euro inclusiv TVA, valoare determinată considerând prețul de vânzare cu amănuntul, spre a fi donate Beneficiarului (”Premiul Medium Level”).
 • Fiecare Centru care atinge un număr de 1.000.000 (un milion) de MOVEs va primi un premiu constând în produse Technogym® și servicii D&I în valoare de 250 (două sute patruzeci și cinci) Euro, valoare determinată considerând prețul de vânzare cu amănuntul, spre a fi donate Beneficiarului (”Premiul Entry Level”).
 • Fiecare Premiu va fi transmis Beneficiarilor nominalizați în temeiul unui contract de sponsorizare sau al oricărui alt tip de contract posibil în vederea transferării proprietății premiului.
 • Premiile de mai sus nu sunt cumulative. În cazul în care un Centru atinge numărul de 10.000.000 de MOVEs, nu primește Premiul Medium Level și Entry Level, ci va primi doar Premiul Top Level. În cazul în care Centrul atinge, de exemplu, 6.000.000 de MOVEs, va primi doar Premiul Medium Level.
 • Fiecare Centru participant care atinge cel puțin 1.000.000 de MOVEs va putea desemna un reprezentant de top pentru a călători la TG Village din Cesena, Italia, pentru conferința LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD©, programată într-o zi din lunile mai, iunie sau iulie 2018 (data exactă va fi confirmată ulterior; mesele și cazarea sunt asigurate de Promoter; nu sunt asigurate cheltuielile de călătorie) ;
 • Premiile sunt netransferabile, nenegociabile și nu pot fi înlocuite cu alte premii sau echivalentul în bani.
 • Promoterul își rezervă dreptul de a înlocui Premiile, sau o parte din acestea, cu premii de valoare echivalentă sau mai mare dacă acest lucru este necesar din motive care nu pot fi controlate de acesta și orice schimbare va avea caracter definitiv și va deveni opozabilă persoanelor/Utilizatorilor/Centrelor care participă la Inițiativă.

 

Articolul II. Cerințe de participare

Pentru a participa la Inițiativă un Centru trebuie să:

 • fie echipat cu echipamente de cardio și de forță marca Technogym® capabile să comunice numărul de MOVEs colectate de utilizatori pe platforma de cloud mywellness®. Acest lucru poate fi realizat atât direct prin intermediul echipamentului conectat la Internet sau printr-un dispozitiv Technogym® (cheie Technogym sau mywellness) care este conectat la un mywellness cloud kiosk;
 • dețină aplicația profesională CHALLENGE;
 • fie dotat cu un ecran pentru a afișa în interiorul Centrului rezultatele clasamentului realizat în mod special pentru competiție;
 • dețină pachetul de marketing pus la dispoziție de Promoter pentru oricare Centru participant la Inițiativă;
 • comunice Inițiativa pe rețelele de socializare ale Centrului, folosind următoarele hashtag-uri: #movespower #letsmoveforabetterworld și #technogym.

 

Toate Centrele participante la Inițiativă sunt de acord să acorde Promoter-ului și societății Technogym S.p.A. – o persoană juridică înființată și existând potrivit legislației din Italia, cu sediul în Calcinaro, 2861, 47521 Cesena (FC), Italy – o licență nerestricționată, perpetuă, gratuită și irevocabilă pentru folosirea oricărui conținut, imagini, video realizate de Centru în legătură cu Inițiativa. Pentru evitarea oricărui dubiu, este menționat expres faptul că, în virtutea licenței, Promoter-ul și Technogym S.p.A. au dreptul (dar nu și obligația) de a folosi, reproduce, distribui sau a face disponibil publicului acest conținut, imagini, video, inclusiv în legătură cu denumirea, mărcile, logo-ul Centrului.

Toate Centrele participante la Inițiativă sunt de acord să acorde acces la serviciile Centrelor, în mod gratuit (fără solicitarea unei taxe de înscriere sau compensare) pe întreaga durată a Inițiativei, oricărei persoane care nu este deja membru al Centrului și care face dovada utilizării aplicației Technogym® pe un dispozitiv personal sau care îndeplinește altă condiție de marketing specifică impusă de Promoter în mod special pentru Inițiativă.

 

Articolul III. Echipamente și Perioadă

 • Oricare Centru care dorește să participe la Inițiativă trebuie să îndeplinească Cerințele de participare de mai sus și să se înregistreze pe site-ul www.technogym.com/letsmove până cel târziu la data de 23 februarie 2018.
 • Înregistrarea participării la Inițiativă poate fi realizată doar de un membru al personalului Centrului care este înregistrat ca “Managerul Centrului” pe platforma de cloud mywellness®.
 • Centrele care fac parte dintr-o rețea de cluburi se pot înregistra și participa la Inițiativă numai în mod individual, separat și nu ca rețea de Centre.
 • Inițiativa va începe la data de 12 martie 2018 - ora 00:01 a.m. (GMT) și se va derula până la data de  31 martie 2018 - ora 23:59:59 (GMT) (“Data Finală”).
 • Utilizatorii individuali (“Utilizatorii”) care participă la Inițiativă se vor înregistra în mod separat pe mywellness.com sau pe aplicația mobilă mywellness®, sau pot utiliza o cheie Technogym sau mywellness® atribuită acestora în mod individual.
 • Pentru a acumula date MOVEs în cadrul Inițiativei, Utilizatorul trebuie să efectueze antrenamente de cardio sau de forță folosind echipamentele conectate la platforma de cloud mywellness®.
 • Centrul la care efectuează antrenamentul trebuie să aibă aplicația CHALLENGE instalată și să fie înregistrat în campania “LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD©”. Utilizatorii vor utiliza apoi contul lor de mywellness.com account sau cheia mywellness sau Technogym atribuită acestora de către Promoter.
 • Numărul de MOVEs colectate de la activitățile din afara Centrelor sau adăugate în mod manual nu vor fi luate în considerare în cadrul Inițiativei, iar numărul maxim de MOVEs pe zi (nu per antrenament) acceptate de fiecare Utilizator care participă la Inițiativă și care pot fi generate în Centru este de 2.000 MOVEs.
 • Fiecare Centru care participă la Inițiativă va fi înregistrat și afișat în secțiunea “Găsește un Centru” a site-ului technogym.com/letsmove și a aplicației Technogym®.

 

Stabilirea nivelului de Premiu:

 • Nivelul atins de fiecare Centru corespunzător fiecărui Premiu (Top Level, Medium Level, Entry Level) se va stabili în funcție de numărul total de MOVEs acumulat de fiecare Centru.
 • Promoterul nu își asumă răspunderea pentru defecțiunile de rețea, de harware sau software care pot restricționa sau limita trimiterea, primirea sau înregistrarea de date MOVEs. Orice înregistrări de MOVEs efectuate după Data Finală nu vor fi validate.
 • O colecție a tuturor datelor MOVEs va fi afișată prin intermediul “Măsurătorului de MOVEs” al website-ului technogym.com/letsmove, care va furniza un update in timp real al unităților MOVEs acumulate de Centrele de pe teritoriul Romaniei.
 • Măsurătorul de MOVEs va afișa numai numărul total de MOVEs acumulat de fiecare Centru.
 • Suplimentar, numărul de MOVEs este listat și în ”Nivelul de MOVEs” unde sunt afișate numărul total de MOVEs acumulat de fiecare Centru, corespunzător Nivelului de Premiu atins.
 • Centrele care au tins vreunul din Nivele de Premii vor fi anunțate în termen de 30 de zile de la Data Finală (”Data Alegerii”).
 • Decizia Promoterului cu privire la desemnarea câștigătorilor Inițiativei este finală, produce efecte juridice față de acesta și de participanți și nu este supusă discuțiilor contradictorii.

 

Excluderi:

 • Centrele care nu îndeplinesc cerințele descrise mai sus nu pot participa la Inițiativă.
 • Centrele trebuie să se asigure că Utilizatorii fie (i) au peste 18 ani fie (ii) au vârsta cuprinsă între 15 si 18 ani și au obținut acordul părinților pentru a participa la competiție, respectiv că aceștia sunt rezidenți pe teritoriul României și membri ai Centrelor participante.
 • Centrele trebuie să se asigure că Utilizatorii participanți la Inițiativă au conferit Promoter-ului și Technogym S.p.A. dreptul de a utilza conținutul și imaginile Utilizatorilor sau care se referă la Utilizatori, astfel cum sunt transmise pe oricare dintre rețelele de socializare, în legătură cu Inițiativa, potrivit acestor Termeni și Condiții.
 • Nerespectarea oricăror condiții va duce la descalificarea din Inițiativă a participanților/Centrelor/Utilizatorilor și orice înregistrare va fi declarată invalidă.
 • În plus, Promoterul își păstrează dreptul de a desemna un terț în scopul îndeplinirii oricărui drept conferit de acești Termeni și Condiții, inclusiv dreptul de a descalifica orice participant și/sau câștigător și/sau de a modifica aceste condiții la orice moment, în mod discreționar.

 

Implicarea Utilizatorilor:

 • Centrele sunt de acord să se supună si să îndeplinească toate condițiile impuse de legislația în materie de protecție a datelor cu caracter personal cu privire la datele personale colectate în legătură cu Inițiativa.
 • Centrele se angajează să se asigure că toți Utilizatorii au citit și au înteles termenii și condițiile Inițiativei (inclusiv cerințele de înscriere și participare, data de începere și data finală, natura Premiilor etc.) și să pună la dispoziția acestora termenii și condițiile pe întreaga perioadă de derulare a Inițiativei.
 • Centrele se angajează să se asigure că Utilizatorii participanți la Inițiativă sunt de acord să confere Promoter-ului și societății Technogym S.p.A. o licență nerestricționată, perpetuă, gratuită și irevocabilă pentru folosirea oricărui conținut, imagini, video realizat de Centru în legătură cu Inițiativa. Această licență va fi acordată potrivit prevederilor legale aplicabile și va cuprinde consimțământul său pentru utilizarea, reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, direct sau indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului a oricăror materiale realizate de Centru în legătură cu Inițiativa și conținând imaginea Utilizatorului sau alte detalii personale puse la dispoziție de Utilizator în acest sens.

 

Articolul VI. Revocarea campaniei sau schimbarea regulilor de implementare

 • Promoterul își rezervă dreptul de a modifica regulile de implementare ale Inițiativei sau să anuleze Inițiativa pentru motive întemeiate cu acordarea unei notificări prealabile pe e-mail fiecărui Centru participant si fiecărui Utilizator participant.

 

Articolul VII. Prevederi Generale

 • Nicio răspundere - în limita maximă permis de lege. Promoterul, ofițerii, directorii, angajații, agenții sau persoanele desemnate de acesta, exclud prin prezenta, în cea mai mare măsură permisă de lege, orice răspundere pentru orice pierdere, cost sau prejudiciu suferit de Centre și/sau de Utilizatori ca rezultat al participării la Inițiativă, indiferent dacă aceste pierderi, costuri sau prejudicii au luat naștere din neglijența acestora sau din orice alt motiv și chiar dacă Promterului sau celorlalte persoane le-au fost aduse la cunoștință posibilitatea unor asemenea pierderi sau prejudicii.
 • Mai mult decât atat, cu excepția cazurilor interzise de lege, Promoterul nu va putea fi ținut răspunzător față de Centre sau Utilizatori pentru orice daune sau prejudicii indirecte, incidentale sau produse pe cale de consecință, inclusiv pierderea de (i) profit (ii) intreruperea afacerii (iii) reputatiei sau a bunei-credințe (iv) date sau altele, chiar dacă Promoterul a fost înștiințat asupra posibilității producerii unor asemenea prejudicii.
 • Centrele și Utilizatorii vor despăgubi Promoterul, agenții, angajații, reprezentanții, asociații, afiliații sau companiile subsidiare pentru orice și toate pretențiile, pierderile, costurile, prejudiciile și cheltuielile care se nasc ca urmare a incălcării de către Centre sau Utilizatori a oricăror dintre acești termeni și condiții.
 • Fiecare Centru și Utilizator, prin participarea la Inițiativă, îl exonerează în mod expres pe Promoter, afiliații, agenții, angajații si directorii acestuia de plata oricăror pretenții, acțiuni sau solicitări izvorând sau aflate în legătura cu Inițiativa, dacă acestea vor exista, și confirmă că își asumă întreaga responsabilitate pentru participarea la Inițiativă. Singurul remediu al participanților față de Promoter pentru orice nemulțumire, pierdere, costuri sau daune aflate în legătura cu Inițiativa este acțiunea de a se retrage din Inițiativă.
 • Aceste reguli sunt reglementate de legea din România
 • Promoterul va încerca de minim 3 (trei) ori să contacteze telefonic sau prin e-mail Centrul în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorilor. Dacă Centrul nu va putea fi contactat în acest termen de 5 zile, dacă înștiințarea de câștigare a premiului s-a întors ca fiind imposibil de expediat, sau dacă Centrul refuză să semneze sau să transmită formularele specifice solicitate de Promoter, Centrul respectiv va fi descalificat și va pierde dreptul la Premiu.
 • Centrele și Beneficiarii cărora le-au fost sau vor fi acordate un Premiu trebuie să păstreze rezultatele confidențiale până la data la care rezultatele sunt comunicate public de către Promoter.