TC2018 NL

LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD©” – EDITIE 2018

Voorwaarden van het initiatief

Technogym Benelux B.V. lanceert een bewustwordingscampagne over het belang van lichaamsbeweging om obesitas en een sendetaire levensstijl te bestrijden.

 • Technogym Benelux B.V. promoot lichaamsbeweging en publiceert het initiatief daarnaast via haar kanalen, waardoor deelnemende locaties:

  • de betrokkenheid en deelname van leden kunnen vergroten;

  • hun ledenaantal kunnen verhogen (deelnemers moeten naar een sportlocatie die meedoet aan het initiatief).

 • Om dit te bereiken, lanceert Technogym Benelux B.V. een campagne onder sportlocaties (het “Initiatief”) in Benelux (België, Nederland, Luxemburg) . Met de geconnecteerde Technogym®-apparatuur kunnen de leden van de afzonderlijke Deelnemende Locaties trainingssessies omzetten in “MOVEs” (de meeteenheid voor beweging van het Technogym® Ecosysteem). Bijgevolg wordt er een remote verzameling van MOVEs gemaakt bij elke Deelnemende Locatie.

Artikel I. Voorwaarden voor het Initiatief

Promotor:

 • Het Initiatief wordt gepromoot door Technogym Benelux B.V. (KvK nr 24241818) en Technogym Belgium (ondernemersnummer 0471.339.727) (hierna “Promotor”), een in Nederland en België gevestigd bedrijf. De promotor is gevestigd aan de Essebaan 63 te Capelle aan den Ijssel in Nederland en Ikaroslaan 3 te Zaventem in België.

Vereisten:

 • De sportlocaties die in aanmerking komen voor deelname aan het initiatief zijn sport of medische faciliteiten in de Benelux (hierna te noemen de “Deelnemende locaties”) die beschikken over Technogym® cardio- en krachtapparatuur die is aangesloten op het mywellness® cloudplatform en waarop de CHALLENGE-applicatie draait;

 • Het outdoor en handmatig bijhouden van MOVEs is niet mogelijk en het maximale aantal MOVEs per dag (niet per workout) dat wordt geaccepteerd per eindgebruiker die zich voor het Initiatief heeft aangemeld en dat per deelnemende locatie is gegenereerd, bedraagt 2.000 MOVEs.

Schenker:

 • Elke deelnemende locatie moet een begunstiger aanwijzen (hierna te noemen de “Begunstiger”) om de prijs in ontvangst te nemen wanneer die specifieke deelnemende locatie het winnende aantal MOVEs voor het Initiatief verzamelt, zoals aangegeven in het volgende artikel. De gekozen Begunstiger moet een non-profitorganisatie zijn die actief is in de strijd tegen obesitas en een sedentaire levensstijl.

 • De begunstiger, de educatieve instelling die de charitatieve schenking ontvangt, moet worden vastgesteld aan het begin van de campagne/challenge in lijn met Artikel III.

Prijs:

 • Elke Deelnemende Locatie die in totaal 10.000.000 (10 miljoen) MOVEs behaalt, ontvangt een prijs ter waarde van 10.000,00 (tienduizend) euro aan Technogym®-producten en D&I-diensten (Delivery & Installation) tegen de genoteerde catalogusprijs die aan de Begunstiger moet worden geschonken (de “Top Level Prize”).

 • Elke Deelnemende Locatie die in totaal 3.000.000 (drie miljoen) MOVEs behaalt, ontvangt een beschikbare prijs ter waarde van 3.000 (drie duizend) euro aan Technogym®-producten en D&I-diensten tegen de genoteerde catalogusprijs die aan de Begunstiger moet worden geschonken (de “Medium Level Prize”).

 • Elke Deelnemende Locatie die in totaal 1.000.000 (één miljoen) MOVEs behaalt, ontvangt een beschikbare prijs ter waarde van 250,00 (tweehonderdvijftig) euro aan Technogym®-producten en D&I-diensten tegen de genoteerde catalogusprijs die aan de Begunstiger moet worden geschonken (de “Entry Level Prize”). Alle Prijzen moeten aan de aangewezen Begunstigers worden geschonken.

 • De hierboven genoemde Prijzen zijn niet cumulatief. Dit houdt in dat de deelnemende locatie, als deze 10.000.000 MOVEs behaalt, niet de Medium en/of Low Level-prijzen ontvangt; deze ontvangt alleen de Top Level Prize.  Als de locatie bijvoorbeeld 6.000.000 MOVES behaalt, ontvangt deze slechts de Medium Level Prize.

 • Eén topvertegenwoordiger (eigenaar, manager) van elke deelnemende locatie krijgt de kans om naar TG Village in Cesena, Italië te komen voor het LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD Congres, dat gepland is op een datum tussen mei en juli 2018 (datum wordt nog bevestigd, eten en accommodatie worden betaald door de Promotor, reiskosten niet inbegrepen, kosten voor vervoer (vliegtuig/auto) zijn voor eigen rekening).

 • De prijzen zijn niet-overdraagbaar, niet-onderhandelbaar en ze kunnen niet worden ingewisseld voor een andere prijs of contant geld.

 • De Promotor behoudt zich het recht voor de prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen door een prijs met een gelijke of hogere waarde indien nodig. Dit om redenen waarop hij geen invloed heeft. Elke wijziging is definitief en bindend voor elke persoon/gebruiker/deelnemende locatie die zich voor het Initiatief aanmeldt.

Artikel II. Vereisten voor deelname

Voor deelname aan het initiatief moet de deelnemende locatie:

 • uitgerust zijn met Technogym® cardio- en krachtapparatuur die in staat zijn om de MOVEs te communiceren die door door de sporters worden verzameld op het mywellness® cloudplatform. Dit kan direct vanaf de op internet aangesloten apparatuur of via een Technogym®-apparaat (de Technogym key of mywellness key) als deze op een mywellness® cloudkiosk wordt aangesloten;

 • beschikken over de professionele CHALLENGE-applicatie;

 • beschikken over een scherm om de resultaten te kunnen weergeven via een speciaal leaderboard;

 • beschikken over een special marketingpakket dat door de Promotor beschikbaar wordt gesteld aan elke deelnemende locatie die zich voor het Initiatief aanmeldt;

 • het Initiatief communiceren op de sociale netwerkaccounts van de sportfaciliteit met de volgende hashtags: #movespower #letsmoveforabetterworld en #technogym.

Alle deelnemende locaties die aan het Initiatief deelnemen, verlenen de Promotor en Technogym S.p.A. - een naamloze vennootschap opgericht naar Italiaans recht, gevestigd te via Calcinaro, 2861, 47521 Cesena (FC), Italië - een onbeperkte en herroepbare licentie voor het gebruik van door de deelnemende locatie in verband met het Initiatief gecreëerde inhoud, foto's en video's.

Faciliteiten die aan het Initiatief deelnemen stemmen ermee in de gehele duur van het Initiatief gratis toegang te verlenen tot de diensten van de Sportlocatie (er wordt geen inschrijfgeld of andere vergoeding gevraagd) aan personen die nog geen lid zijn en die aantonen de Technogym® App op een persoonlijk toestel of een andere speciale marketingtool te gebruiken die door de Promotor voor het Initiatief is ontwikkeld.

Artikel III. Apparatuur en timing

 • Locaties die wil deelnemen, moet aan voornoemde vereisten voor deelname voldoen en zich uiterlijk op 23 februari 2018 via www.technogym.com/letsmove voor het Initiatief inschrijven.

 • Uitsluitend personeelsleden die als “fitnessmanager” (“Facility Director”) op het mywellness® cloudplatform zijn aangemeld kunnen de locatie inschrijven voor het Initiatief.

 • Sportfaciliteiten die zijn aangesloten bij een keten kunnen zich alleen als afzonderlijke locatie voor het Initiatief inschrijven en deelnemen. Registratie voor de volledige keten is niet mogelijk.

 • Het Initiatief begint om 00.01 (lokale tijd: CET) op 12 maart 2018 en eindigt om 23.59.59 op 31 maart 2018 (lokale tijd: CET) (“Sluitingsdatum”).

 • Afzonderlijke gebruikers (de “Gebruikers”) die aan het Initiatief deelnemen, moeten zich persoonlijk inschrijven via mywellness.com of de mywellness® mobiele app of in het bezit zijn van een Technogym-sleutel of mywellness®-sleutel die op hun naam staat.

 • Om MOVEs aan het Initiatief te kunnen bijdragen, moet de Gebruiker trainen op cardio- of krachtapparatuur die is aangesloten op de mywellness®-cloud.

 • De Sportlocatie waar ze trainen moet over de Challenge applicatie beschikken en zich hebben aangemeld voor de “Let’s Move For A Better World”-uitdaging. Deelnemers gebruiken dan hun mywellness.com-account of de mywellness®- of Technogym-sleutel die de promotor aan hem/haar persoonlijk heeft toegekend.

 • MOVEs die worden verzameld tijdens activiteiten buiten de deelnemende locaties of die handmatig worden geüpload tellen niet mee voor het Initiatief en het maximale aantal MOVEs per dag (niet per workout) dat wordt geaccepteerd per Gebruiker die zich voor het Initiatief hebben aangemeld en dat is gegenereerd, bedraagt 2.000 MOVEs.

 • Elke locatie die aan het Initiatief deelneemt, wordt genoemd in de “Facility Finder” op www.technogym.com/letsmove en in de Technogym®-app.

Certificering Prijsniveau:

 • Het door elke deelnemende locatie behaalde prijsniveau (Top, Medium of Low) wordt gebaseerd op het totale aantal MOVEs dat door elke afzonderlijke faciliteit verzameld wordt.

 • Promotor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet-functioneren van netwerk, computerapparatuur of software waardoor het versturen of ontvangen van MOVEs kan worden belemmerd. MOVEs die na de sluitingsdatum worden ontvangen, zijn ongeldig.

 • De verzameling van de Moves wordt weergegeven via een “MOVEs teller” op de website www.technogym.com/letsmove, die een real-time update geeft van alle MOVEs die door alle deelnemende locaties in heel Benelux worden verzameld.

 • De Moves - teller geeft alleen het totale aantal MOVEs weer dat door elke locatie is verzameld.

 • Daarnaast worden de MOVEs ingedeeld in “MOVEs-niveaus” – om het totale aantal door elke locaties verzamelde MOVEs te kunnen weergeven in het kader van de behaalde Prijsniveaus.

 • De deelnemende locaties die één van de Prijsniveaus hebben behaald, worden binnen 30 dagen na de sluitingsdatum bekendgemaakt (dit is de “Selectiedatum”).

 • Het besluit van Promotor voor dit Initiatief is definitief en juridisch bindend en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitsluitingen:

 • Faciliteiten die niet voldoen aan de hierboven beschreven vereisten kunnen niet aan het Initiatief deelnemen.

 • Deelnemende locaties moeten ervoor zorgdragen dat Gebruikers (i) ouder dan 18 zijn of (ii) tussen de 15 en 18 jaar oud zijn en toestemming hebben van hun ouders om aan de wedstrijd deel te nemen en woonachtig zijn in Benelux en lid zijn van een deelnemende locatie.

 • Deelnemende locaties moeten zorgen dat Gebruikers die aan het Initiatief deelnemen de Promotor en Technogym S.p.A. een licentie hebben verleend om hun persoonlijke foto's en inhoud die ze in verband met het Initiatief op sociale netwerken hebben geplaatst te gebruiken.

 • Wanneer aan één van deze vereisten niet wordt voldaan, wordt de deelnemer/Sportlocatie/Gebruiker uitgesloten van deelname aan het Initiatief en is de inschrijving ongeldig.

 • Daarnaast behoudt Promotor zich het recht om een derde aan te wijzen voor het beheer van zijn rechten genoemd in deze Voorwaarden. Hieronder valt het recht om een deelnemer en/of winnaar te diskwalificeren en/of deze voorwaarden steeds naar eigen goeddunken aan te passen.

Betrokkenheid van Gebruikers:

 • Elke deelnemende locatie verbindt zich ertoe alle wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven ten aanzien van alle persoonlijke gegevens van Gebruikers die door de deelnemende locaties worden verzameld in het kader van dit Initiatief.

 • Elke deelnemende locatie verbindt zich ertoe ervoor zorg te dragen dat alle Gebruikers op de hoogte zijn van de voorwaarden van het Initiatief (waaronder relevante eisen voor inschrijving en deelname, openings- en sluitingsdatums, aard van de prijs, etc.) en om deze voorwaarden gedurende de volledige duur van het Initiatief voor Gebruikers beschikbaar te houden.

 • Elke deelnemende locatie verbindt zich ertoe ervoor zorg te dragen dat Gebruikers die aan het Initiatief deelnemen ermee instemmen de Promotor en Technogym S.p.A. een onbeperkte en onherroepbare licentie te verlenen voor het gebruik van door de Gebruiker in verband met het Initiatief gecreëerde inhoud, foto's en video's.

Artikel VI. Intrekking van toezegging of aanpassing van uitvoeringsregels

 • Promotor kan de regels voor de uitvoering van dit initiatief op goede gronden aanpassen of annuleren door een voorafgaande kennisgeving via e-mail naar alle deelnemende locaties en Gebruikers.

Artikel VII. Algemeen

 • Voor zover wettelijk toegestaan zijn Promotor, zijn functionarissen, bestuurders, medewerkers, agenten en rechtverkrijgenden niet aansprakelijk voor door de Sportlocatie en/of Gebruikers geleden verlies, kosten of schade als gevolg van hun deelname aan het Initiatief. Promotor wijst elke aansprakelijkheid van de hand, ongeacht of dergelijk(e) verlies, kosten of schade het gevolg zijn van onze nalatigheid en zelfs als we uitdrukkelijk worden geïnformeerd dat dergelijk verlies of dergelijke schade kan ontstaan.

 • BOVENDIEN is Promotor, behalve bij wettelijk verbod, in geen geval aansprakelijk ten aanzien van de Deelnemende Locaties of Gebruikers voor indirecte schade, gevolgschade, exemplaire schade, incidentele schade of punitieve schade, waaronder indirecte schade of gevolgschade van (i) winst (ii) bedrijfsonderbreking (iii) goodwill of reputatie (iv) data (v) of anderszins, zelfs als Promotor is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

 • Deelnemende locatie en Gebruikers vrijwaren Promotor, zijn agenten, medewerkers, vertegenwoordigers, vennoten, filialen, moeder- en dochterondernemingen tegen alle vorderingen, verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheid en onkosten die voortvloeien uit niet-naleving van deze voorwaarden door hen.

 • Elke deelnemende locatie en Gebruikers ontslaan, door zich voor dit Initiatief aan te melden, de Promotor, zijn filialen, medewerkers en bestuurders uitdrukkelijk van alle vorderingen, aanspraken of rechtsvorderingen die voortvloeien uit of in verband met het Initiatief. Door zich voor het Initiatief in te schrijven bevestigen zij dat zij de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden voor hun deelname aan het Initiatief. Het enige rechtsmiddel van Deelnemers ten aanzien van Promotor voor ontevredenheid, verlies, kosten of schade in verband met het Initiatief is om hun deelname aan het Initiatief te staken.

 • Op deze regels is Nederlands recht van toepassing.

 • Promotor doet minimaal drie (3) pogingen om de geselecteerde Deelnemende Locatie binnen vijf (5) werkdagen na de Selectiedatum telefonisch of per e-mail te bereiken. Als een geselecteerde faciliteit niet binnen een periode van 5 dagen kan worden bereikt of als de prijstoezegging onbestelbaar wordt teruggezonden of als de betreffende Deelnemende Locatie de vereiste vrijwaringsformulieren niet tekent of weigert te tekenen en in te dienen, wordt de betreffende Deelnemende Locatie gediskwalificeerd en vervalt het recht van de betreffende Deelnemende Loatie op de prijs.

 • De deelnemende locaties en de Begunstigers die een Prijs ontvangen, moeten de resultaten geheim houden tot deze door de Promotor openbaar worden gemaakt.