TC2018 FI

" Let´s Move For A Better World©" – 2018 EDITION

Kampanjasäännöt

Johdanto.

• Qicraft Finland Oy lanseeraa kampanjan, jonka tarkoitus on lisätä tietoutta liikunnan ja terveellisten elämäntapojen tärkeydestä, lihavuuden ja muiden sairauksien ehkäisemiseksi.

• Tämän edistämiseksi Qicraft Finland Oy, lanseeraa Technogymin kampanjan, joka on tarkoitettu kuntosaleille ja kuntokeskuksille:

- Lisäämään jäsenten aktiivisuutta ja sitoutumista.

- Kasvattamaan jäsenten lukumäärää (osallistujien täytyy mennä kuntokeskukseen osallistuakseen kampanjaan).

• Toteuttaakseen tämän kampanjan, Qicraft Finland Oy lanseeraa sen kuntosaleille ja kuntokeskuksille (jäljempänä "Kampanja") Suomen sisällä. Kuntosalit ja kuntokeskukset, joissa on Technogym® -laitteet käytössä, voivat osallistua kampanjaan ja harjoitukset voidaan muuntaa "MOVE-pisteiksi" (Technogym® in hyväksymä liikkumista määrittävä mittayksikkö) ja kaikkien osallistuvien kuntosalien ja kuntokeskusten pisteet voidaan laskea.
I. Kampanjan säännöt

Järjestäjä:

Kampanjan järjestäjä Suomessa on Qicraft Finland Oy (y-tunnus: 1925207-2) (Jäljempänä 'Järjestäjä "), joka on rekisteröity yritys Suomessa.
Järjestäjän virallinen nimi ja toimipaikka: Qicraft Finland Oy, Perintötie 2 B, 01510 Vantaa, Suomi.

Vaatimukset:

• Kampanjaan voivat osallistua ne kuntosalit ja kuntokeskukset Suomessa (jäljempänä "Kuntosalit (t)"), joissa Technogym® -laitteet on kytketty mywellness® cloud -järjestelmään ja käytössä on CHALLENGE-sovellus.

- Ulkona suoritettu liikunta ja manuaalisesti tallennetut MOVE-pisteet eivät kuulu kampanjaan. Käyttäjäkohtainen enimmäismäärä MOVE-pisteille päivää kohden on 2 000. (huom! ei per harjoitus) MOVE –pisteet täytyy kerätä kuntosalilla.

Hyväntekeväisyys:

• Jokaisen kampanjaan osallistuvan kuntosalin on nimettävä hyväntekeväisyyskohde, joka vastaanottaa palkinnon siinä tapauksessa, että kyseinen kuntosali saavuttaa palkintotason, joka on tarkemmin määritetty näissä ohjeissa myöhemmin. Valitun hyväntekeväisyyskohteen on oltava voittoa tavoittelematon organisaatio, jossa on toimintaa, mikä edesauttaa liikkumista ja terveellisiä elämäntapoja. Hyväntekeväisyyskohteen on toivottavaa olla lähellä kyseistä kuntosalia.
- Valittu edunsaaja on osoitettava kampanjan alussa aikataulun mukaisesti. (Kohta III)

Globaalit palkinnot:

• Jokainen kuntosali, joka saavuttaa yhteensä 10.000.000 (kymmenen miljoonaa) MOVE-pistettä saavat palkinnon, jonka arvo on 10,000.00 euroa (kymmenen tuhatta). (Technogym® -tuotteita listahintojen mukaisesti), jonka he lahjoittavat nimeämälleen hyväntekeväisyyskohteelle ("Top Level -palkinto").

- Jokainen kuntosali, joka saavuttaa yhteensä 3 000 000 (kolmemiljoonaa) MOVE-pistettä saa palkinnon, jonka arvo on 3 000 euroa (kolmetuhatta). Palkinto: Technogym® -tuotteita (listahintojen mukaisesti), jonka he lahjoittavat nimeämälleen hyväntekeväisyyskohteelle
("Medium Level -palkinto").

• Jokainen kuntosali, joka saavuttaa yhteensä 1 000 000 (miljoona) MOVE-pistettä saavat jonka arvo on 250 euroa (kaksisataaviisikymmentä). (Technogym® -tuotteita listahintojen mukaisesti), jonka he lahjoittavat nimeämälleen hyväntekeväisyyskohteelle ("Entry Level -palkinto").

Kukin palkinto toimitetaan valitulle hyväntekeväisyyskohteelle.
• Em. palkinnot eivat ole kumulatiivista; eli jos kuntosali saavuttaa 10 000 000 (kymmenenmiljoonaa) MOVE-pistettä se ei saa Medium ja / tai Entry Level -palkintoa; vaan se vastaanottaa ainoastaan ensimmäisen palkinnon. Jos esimerkiksi kuntosali saavuttaa 6 000 000 (kuusimiljoonaa) MOVE-pistettä, se saa ainoastaan ​​Medium tason palkinnon.

• Jokaisen osallistuvan kuntosalin edustajalla on mahdollisuus osallistua Italiassa järjestettävään Let´s Move For A Better World -konferenssiin TG Village Cesenassa, Italiassa. Konferenssi järjestetään touko-heinäkuu 2018 (päivämäärä vahvistetaan myöhemmin). Huom! Järjestäjä maksaa ruoan ja majoituksen, lennot ja muut matkakulut eivät sisälly kampanjaan, vaan jokaisen kuntosalin tulee järjestää ne osallistujalle).

• Palkinnot eivät ole vaihdettavissa, eikä niistä voi neuvotella. Palkintoa ei voida korvata tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä määrittää palkinnot.

• Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden korvata kaikki tai jokin osan palkinnosta vastaavalla tai suuremmalla arvolla, jos se on tarpeellista järjestäjän toiveesta. Muutokset koskevat sitovasti jokaista kampanjaan osallistunutta.


Palkinnot Suomessa:

  • Suurin määrä MOVE-pisteitä Suomessa.
    Kuntosali, joka kerää eniten MOVE-pisteitä, saa lahjoittaa 20 kpl Active Sitting Ball –istumapalloja nimeämälleen hyväntekeväisyyskohteelle (koulu, päiväkoti, vanhainkoti).

II. Osallistumisvaatimukset

Kampanjaan osallistuminen edellyttää kuntosalilta:

• Technogym® cardio- ja painopakkalaitteet on yhdistetty mywellness® cloud -järjestelmään, jotta MOVE-pisteet voidaan tallentaa ja laskea kampanjan aikana. Tallennus voidaan tehdä Technogym® -laitteilla, jotka on kytketty järjestelmään (myös silloin kun käytössä on Technogym-avain tai mywellnes-avain)

CHALLENGE-sovellus on käytössä.

• Kuntosalilla on erillinen näyttö, Leaderboard-tulostaulu, jolta tuloksia voidaan seurata.

• Markkinoinipaketti on hankittu järjestäjän kautta.

• Kuntosali markkinoi kampanjaa omissa tiloissaan asiakkailleen sekä sosiaalisen median tileilleen käyttäen seuraavia hashtageja: #movespower #letsmoveforabetterworld ja #technogym.

Jokainen kuntosali, joka osallistuu kampanjaan, sitoutuu noudattamaan järjestäjän ja Technogym SpA:n (julkinen yhtiö, joka on perustettu ja olemassa olevien lakien mukaisesti Italiassa, jonka päätoimipaikka on Calcinaro, 2861, 47521 Cesena (FC), Italia) luomia sääntöjä ja antaa järjestäjälle luvan käyttää mitä tahansa sisältöä, kuvia ja videoita, joita kuntosali on kampanjan aikana ja kampanjaan liittyen luonut.
Jokainen kuntosali osallistuu kampanjaan noudattamalla yhteistä ohjeistusta kuntosalin vierailijoiden suhteen. Kuntosali myöntää vapaan pääsyn (ilmainen, ei peritä maksua) koko kampanjan aikana kenelle tahansa kävijälle, joka ei ole kuntosalin jäsen, mutta jolla on käytössä Technogym® mywellness-sovellus henkilökohtaisessa mobiililaitteessaan.
III. Laitteet ja aikataulu

  • Kuntosalin, joka haluaa osallistua kampanjaan, tulee täyttää em. vaatimukset ja ilmoittautua kampanjaan osoitteessa www.technogym.com/letsmove viimeistään 23 helmikuuta 2018.

• Ilmoittautumisen kampanjaan voi tehdä vain henkilö, joka on rekisteröity "Kuntosalin johtajaksi" (Facility Director) mywellness® cloud –järjestelmässä.

• Kuntosalit, jotka ovat osa ketjua voivat rekisteröityä ja osallistua kampanjaan vain yksittäisinä kuntosaleina. Ei siis yhtenä ketjuna.

• Kampanja alkaa klo 00:01 (UTC +02: 00) 12. maaliskuuta 2018 ja päättyy 23:59:59 (UTC +02: 00) 31 maaliskuuta 2018 ("päättymispäivä") .

• Osallistuakseen kampanjaan tulee kuntosalin asiakkailla ja yksittäisillä käyttäjillä (myöhemmin "Käyttäjät"), olla rekisteröity mywellness® -tili, jota tämä käyttää joko mobiilisovelluksen tai mywellness-avaimen kautta. Tilin voi luoda osoitteessa mywellness.com.

• Jotta käyttäjä voi osallistua kampanjaan tulee tämän harjoitella laitteilla, jotka on liitetty mywellness® cloud -järjestelmään.

• Kuntosalilla on oltava Challenge-sovellus ja se tulee olla liitettynä "Let´s Move For A Better World" -haasteeseen.

• Ulkona suoritettu liikunta ja manuaalisesti tallennetut MOVE-pisteet eivät kuulu kampanjaan. Käyttäjäkohtainen enimmäismäärä MOVE-pisteille päivää kohden on 2 000. Huom! ei per harjoitus. MOVE-pisteet täytyy kerätä kuntosalilla.

• Jokainen kuntosali, joka osallistuu kampanjaan tulee näkyviin kuntosalihakemistossa ”Facility Finder” osoitteessa www.technogym.com/letsmove.

Palkintotasot:

• Palkintotaso saavutetaan kullakin kuntosalilla kokonaisuutena (joko Top, Medium tai Entry) ja se lasketaan jokaisen kuntosalin kokonaispistemäärästä.

• Järjestäjä ei ole missään vaiheessa vastuussa verkon, tietokonelaitteiden tai –ohjelmien toimimattomuudesta tai teknisistä vioista, jotka voivat rajoittaa MOVE-pisteiden tallentamista tai vastaanottamista. Kaikki aktiviteetti, joka on suoritettu päättymispäivän jälkeen, poissuljetaan, eivätkä pisteet ole mukana kampanjassa.

• Kampanjan pistelaskuri ”Moves Counteron nähtävillä osoitteessa www.technogym.com/letsmove, joka päivittyy reaaliajassa.

• Kuntosalikohtainen pistelaskuri ”Facilities Counter” näyttää kunkin kuntosalin keräämien MOVE-pisteiden kokonaismäärän.

• Kuntosalit, jotka saavuttavat jonkin palkintotason, julkistetaan 30 päivän kuluessa kampanjan päättymispäivästä.

• Järjestäjän päätös palkinnoista tässä kampanjassa on lopullinen ja laillisesti sitova eikä siitä voi valittaa.

Poikkeukset:

• Kuntosalit, jotka eivät täytä näissä ohjeissa esitettyjä vaatimuksia, eivät voi osallistua kampanjaan.

• Kuntosalien on varmistettava, että käyttäjät ovat joko (i) yli 18 tai (ii) 15–18 vuotta ja saaneet vanhempien suostumuksen osallistua kilpailuun. Käyttäjien tulee asua Suomessa.

• Kuntosalin on varmistettava, että osallistujat ovat antaneet suostumuksensa kampanjan järjestäjälle sekä Technogymille julkaista kampanjaan liittyviä yksittäisiä kuvia ja sisältöä.

• Jos kuntosali tai sen jäsen/asiakas ei noudata kampanjanehtoja, kyseinen kuntosali hylätään.

Lisäksi järjestäjä pidättää itsellään oikeuden nimittää kolmannen osapuolen hallinnoimaan oikeuksiaan koskien näitä sääntöjä ja ehtoja. Tämä sisältää oikeuden hylätä osallistuvia kuntosaleja ja näiden yksittäisten käyttäjien suorituksia.

Käyttäjän osallistuminen:

• Jokainen kuntosali sitoutuu noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä, mikä koskettaa käyttäjiä ja on yhteydessä tähän kampanjaan.

• Jokainen kuntosali sitoutuu varmistamaan, että kaikki sen jäsenet/asiakkaat ovat tietoisia kampanjaehdoista ja pitää nämä säännöt heidän saatavilla koko kampanjan ajan.

• Jokainen kuntosali sitoutuu varmistamaan, että kampanjaan osallistuvat jäsenet/asiakkaat sitoutuvat noudattamaan sääntöjä ja myöntävät järjestäjälle ja Technogym S.p.A.:lle rajoittamattoman oikeuden käyttää mitä tahansa sisältöä, kuvia ja videoita liittyen kampanjaan.

VI. Sääntöjen ja kampanjan täytäntöön panon muuttaminen

  • Järjestäjälla on oikeus muuttaa tämän kampanjan sääntöjä koskien sen lanseeraamista tai peruuttamista ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse, sekä osallistuvalle kuntosalille että sen jäsenille/asiakkaille.

VII. Yleistä

• Kuten lain sallimissa rajoissa on mahdollista, järjestäjä ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat ja valtuutetut, eivät ole vastuussa mistään menetyksestä, kustannuksista tai vahingoista, joita kuntosali(t) ja/tai sen jäsenet/asiakkaat kampanjaan osallistumisen seurauksena aiheuttavat.
LISÄKSI, ellei laissa toisin säädetä, järjestäjä ei missään olosuhteissa kanna vastuuta mistään kuntosalin tai sen käyttäjän/asiakkaan aiheuttamasta epäsuorista, suorista, tai muista vahingoista, mukaan lukien välilliset ja epäsuorat menetykset koskien (i) tuloa (ii) liiketoimintaa (iii) liikearvoa tai mainetta (iv) tietokantaa (v) tai muuta, vaikka järjestäjää on varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

• Kuntosali ja sen käyttäjät vapauttavat järjestäjän sekä sen edustajat, työntekijät, liikekumppanit, emo- ja tytäryhtiöt vastuusta. Myös niitä koskevat ​​vaatimukset, menetykset, kulut, vahingot, vastuut ja kulut, jotka aiheutuvat ehtojen rikkomisesta.

• Järjestäjä yrittää vähintään kolme (3) kertaa ottaa yhteyttä palkinnon voittaneisiin kuntosaleihin puhelimitse tai sähköpostitse viiden (5) arkipäivän kuluttua valintapäivästä. Jos kuntosaliin ei saada yhteyttä viiden (5) arkipäivän aikana, tai jos palkintoilmoitus palautuu lähettäjälle tai jos kuntosali ei kykene tai kieltäytyy allekirjoittamasta tarvittavat dokumentit, kuntosali hylätään ja se menettää palkinnon.

• Kuntosalien ja hyväntekeväisyyskohteiden on pidettävä tulokset salassa luottamuksellisina, kunnes Technogym/järjestäjä julkaisee tulokset.