Prof. Andrea Biscarini

Prof. Andrea Biscarini behaalde in 1990 een graad in de natuurkunde (110/110 summa cum laude) aan de Universiteit van Perugia, en in 1994 de graad Ph. D. in 'Thermo-fysische eigenschappen van materialen' aan de Universiteit van L'Aquila. In 1995 kreeg hij een beurs voor onderzoek van de National Research Council (CNR). In 1997 werd hij aangesteld als vaste onderzoeker aan de Faculteit Techniek van de Universiteit van Perugia. Sinds 2006 is hij Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Perugia.

 

Onderwijsloopbaan

Sinds 1999 geeft prof. Biscarini les aan technische en medische faculteiten en postuniversitaire medische scholen.

 

Wetenschappelijke loopbaan

Prof. Biscarini heeft een vermelding in meer dan 60 publicaties in collegiaal getoetste en geïndexeerde internationale tijdschriften en houdt zich voornamelijk bezig met de volgende onderwerpen: a) innovatieve en intelligente materialen voor biomedische en milieutoepassingen; b) biomechanica van lichaamsbeweging; c) innovatieve uitrusting voor revalidatie.

 

Coördinator

Sinds maart 2003 is prof Biscarini de coördinator van de afdeling 'Toegepaste natuurkunde' binnen het 'Laboratory of Movement and Sport Activities' van de Universiteit van Perugia. In 2005/2006 is hij de wetenschappelijke coördinator van een belangrijk nationaal onderzoeksprogramma (PRIN) dat wordt gefinancierd door het Italiaanse Ministerie van Onderzoek. Sinds 2009 staat hij aan het hoofd van 'Medical, Environmental, and Epidemiological Physics' binnen de afdeling 'Surgical, Radiologic and Odontostomatologic Science' aan de Universiteit van Perugia.