Kwaliteitscertificaten

Total quality

Een gerichte benadering: Volledige kwaliteit “nummer één voor persoonlijke waarden, innovatiesnelheid, erkenning van de productwaarde en uitstekende service.”

Om door klanten als partner te worden erkend, streven we er bij Technogym® naar om uit te blinken in kwaliteit van onze producten en diensten, en besteden we veel aandacht aan details, betrouwbaarheid, efficiëntie en ons imago.

Sociale betrokkenheid

De missie van Technogym® is gericht op het steeds verder uitdiepen van onderwerpen als milieubescherming, sociale betrokkenheid, veiligheid en hygiëne op de werkplek. Technogym® wil op concrete en actieve wijze bijdragen aan de verbetering van de maatschappij op verschillende niveaus. Daarom is ons bedrijf van plan zijn inzet te verhogen door meer verantwoordelijkheden op zich te nemen, middels:

  • Respect voor het individu en voor sociale omstandigheden
  • Beschermen van werkzaamheden en daarmee verbonden mogelijkheden
  • Sociale ontwikkeling binnen ons werkterrein
  • Milieubescherming

Het certificeringproject: een extra garantie

Om onze toewijding te waarborgen stuurt Technogym® zijn eigen bedrijfsprocessen en geeft richting aan normen, waarden en keuzes van alle medewerkers door het hanteren van internationaal erkende standaarden en gecertificeerde systemen voor zowel kwaliteitsmanagement als sociale- en milieuverantwoordelijkheid.

Een kwaliteitsgerichte mentaliteit leidt ons bedrijf naar een voortdurend verbeterende, transparante en betrouwbare relatie met de klant.

De Technogym® Group zet zich met toewijding in voor de promotie en ondersteuning van de totale kwaliteitscultuur door de structuur van ons managementsysteem. Zo garanderen we:

  • Betrokkenheid, motivatie en waardering van mensen
  • Ontwikkeling en innovatie van producten/diensten
  • Actieve betrokkenheid van leveranciers
  • Optimalisering en beheersing van processen
  • Klanttevredenheid

In lijn met zijn missie en bedrijfsbeleid, leidt Technogym® al vele jaren zijn managementprocessen en productiesystemen met inachtneming van internationaal erkende standaarden, die tevens een leidraad vormen voor het gedrag en de keuzes van zijn leveranciers. Enkele voorbeelden van deze standaarden zijn de ISO9001 norm en de ISO13485 kwaliteitscertifcaten, het ISO14001 certificaat voor milieumanagementsystemen, en hetOHSAS18001 certificaat voor gezondheid en veiligheid op de werkplek.